Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Dextran nanoparticles synthesis with attached acriflavine

Natalia Teresa Jarzębska

Abstract

Targeted therapy is one of the most recent approach in anti-cancer treatment. The main goal of the treatment is to postpone tumor growth by drug interference with specific molecular targets involved cancer progression. Current research in the area of novel anti-cancer therapies includes development of carriers to allow direct delivery of therapeutics to pathologically changed cells. One of the example are drug filled polysaccharide nanoparticles (NPs). The aim of this thesis was to synthesize modified dextran nanoparticles with attached acriflavine hydrochloride as anticancer therapeutic. Acriflavine is an acridine-derived antiseptic with fluorescence properties. Recent research shows that acriflavine inhibits dimerization of a protein called HIF-1. HIF-1 is a transcription factor that mediates adaptive responses to hypoxia and plays critical role in cancer progression. The synthesis of nanoparticles was based on specific oxidation of dextran chain and subsequent addition to the it active groups from dodecylamine hydrochloride (DDAC), a hydrophobic molecule. The formation of nanoparticles takes place by self-assembly mechanism in polar environment. The obtained NPs had size appropriate for medical application. It was compared with control nanoparticles without acriflavine. The efficiency of acriflavine attachment was also investigated. Although the efficiency was high, release of the drug from nanoparticles was observed. That means that further optimization in this area should be performed in the future. The last part of the experiment concerned acriflavine nanoparticles cell toxicity. The standard toxicity MTT assay was performed on HeLa cell line. The viability of the cells was decreasing with rising concentration of NPs solution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Teresa Jarzębska (FC) Natalia Teresa Jarzębska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Synteza nanocząstek dekstranowych z przyłączeniem akryflawiny
Supervisor
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
nanocząstki nanotechnologia terapia celowana akryflawina dekstran nowotwór
Keywords in English
nanoparticles nanotechnology targeted therapy acriflavine dextran cancer
Abstract in Polish
Terapia celowana jest obiecującą metoda leczenia przeciwnowotworowego. Ma ona na celu wyeliminowanie szkodliwych skutków ubocznych stosowanych obecnie chemioterapii czy radioterapii. Obecnie prowadzone badania nad opracowaniem terapii celowanych dotyczą stworzenia nośników leków zdolnych do dostarczenia terapeutyku do chorej tkanki. Jednym z przykładów takich nośników są polisacharydowe nanocząstki. Celem niniejszej pracy była synteza nanocząstek ze zmodyfikowanego dekstranu z przyłączonym chlorowodorkiem akryflawiny jako lekiem przeciwnowotworowym. Akryflawina jest pochodna akrydyny o właściwościach fluorescencyjnych i antyseptycznych. Jest ona inhibitorem dimeryzacji czynnika transkrypcyjnego HIF-1, zaangażowanego w odpowiedz komórki na stres oksydacyjny. Synteza nanocząstek opierała się na utlenianiu łańcucha polisacharydowego dekstranu oraz następnym dodaniu czynnika hydrofobowego- chlorowodorku dodecyloaminy (DDAC). Formowanie się nanocząstek odbywało się w oparciu o samoorganizacje powstałych cząstek amfoterycznych w środowisku wodnym. Otrzymane nanocząstki z przyłączoną akryflawina posiadały rozmiar odpowiedni do zastosowania jako nośnik leku. Rozmiar ten porównano z próba kontrola, która były nanocząstki bez leku. Wydajność związania akryflawiny była wysoka, jednak zaobserwowano wydzielanie się leku z nanocząstek, co oznacza konieczność dalszej optymalizacji metody syntezy nanocząstek. Ostatnim etapem pracy było zbadanie stopnia toksyczności nanocząstek na linii komórkowej HeLa za pomocą standardowego testu MTT. Żywotność komórek spadała wraz ze wzrostem stężenia roztworu nanocząstek
File
  • File: 1
    Natalia-Jarzębska-Synteza-nanocząstek-dekstranowych-z-przyłączeniem-akryflawiny.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8545

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT48776fb49941411887e651a3f0dddb21/
URN
urn:pw-repo:WUT48776fb49941411887e651a3f0dddb21

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page