Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Credit policy of the bank Pekao.SA in the years of 2009-2014

Seweryn Gajewski

Abstract

The aim of the diploma paper was to present the Pekao SA bank credit offer, as well as the bank's position in the credit market. The paper included forms of crediting bank customers. The first chapter presents the Polish banking system, explains the role of the central bank, the concept of banking competition and presents the task of the Commission for Banking Supervision. It also shows the position of commercial banks on the Polish financial market. The second chapter shows the forms and types of loans, their division according to individual criteria, as well as their security. In this part were also talked over the creditworthiness of the customer and the definition of the bank loan, and the loan agreement. In the third chapter attention was paid to the history and mission of the bank Pekao SA. There was also a mention about the offer of bank credits and its financial results on the basis of six years.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Seweryn Gajewski (CESS) Seweryn Gajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Polityka kredytowa banku Pekao S.A. w latach 2009-2014
Supervisor
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Bank, kredyt, umowa kredytowa, prawo bankowe, kredytobiorca,
Keywords in English
Bank, credit, credit agreement, banking law, debtor
Abstract in Polish
Celem pracy było przedstawienie oferty kredytowej banku Pekao.SA, a także pozycji banku na rynku usług kredytowych. W pracy zostały ujęte formy kredytowania klientów bankowych. Pierwszy z rozdziałów przedstawia system bankowy w Polsce, wyjaśnia rolę banku centralnego, pojęcie konkurencji między bankowej, a także przedstawia zadania Komisji Nadzoru Bankowego. Przedstawia także pozycję rynkową banków komercyjnych na polskim rynku finansowym. Rozdział drugi prezentuje formy i rodzaje kredytów, ich podział ze względu na poszczególne kryteria, a także ich zabezpieczenia. Opisuje zdolność kredytową klienta banku i określa definicję pojęcia kredytu bankowego, a także umowy kredytowej. Rozdział trzeci poświęcony został przedstawieniu historii i misji banku Pekao.SA, a także ukazuje ofertę kredytową banku oraz jego wyniki finansowe na podstawie sześciu lat.
File
  • File: 1
    Polityka kredytowa banku Pekao.SA w latach 2009-2014..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11296

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT48539e5182d14c6fb35e744453b9bdd9/
URN
urn:pw-repo:WUT48539e5182d14c6fb35e744453b9bdd9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page