Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of ETCS and CBTC systems

Krzysztof Karol Grudzień

Abstract

The subject of my diploma thesis is “Comparative Analysis of ETCS and CBTC systems”. In order to properly understand the issues the first chapter describes the functions performed by railway traffic control systems. It is shown where in the context of these systems can be found ETCS and CBTC. Specification and description of these functions provides a better understanding of both systems operation. Then it is presented the history and general characteristics of the ETCS system including level division and in the context of the application this system in Poland. Similarly, it is written a few words about history and characterization of CBTC system. Another important part in my work is based on assumptions and issues of both systems. It is valid to pay attention to the tasks of conventional rail, including traditional high-speed rail, as well as the as the assumptions of suburban railway and underground. After the presentation the tasks of ETCS and CBTC in the following sections, you can already see at this stage that the ETCS system fulfills the tasks of conventional rail and CBTC is agreed with assumptions of unconventional rail. Another important context in my work is to describe the performance of safe breaking distance and electronic visibility or presentation on what this systems are based. The main feature of the European Train Control System is to determine the breaking curves and comparison actual speed with limited speed. CBCT system also determines the braking curve which ensures safe driving, but that is what builds CBTC system is an electronic visibility. It can be understood by using moving block, which enable the implementation of the basic principles of the system. An interesting seems to be the fact that the ECTS system also seeks to use movable sections of the block, because that on this assumption is based on ETCS Level 3, which is still under development. In my work there is also analysis of the structures of both systems. As for the ETCS system architecture that is widely known and understood, so only ETCS level 2 is presented , which contains all the key technologies of the system. CBTC system architecture is described much more, firstly talking about it in general way, and then going to the system CITYFLO 650 as the example of CBTC system. You can also find information about SOP-3 system which is functionally similar to the CBTC system. After functional description of both systems the similarities and differences between them are pointed out and systems are compared , although as it mentioned, these systems relate to various types of railways. Analysis of both of them gave me the opportunity to present the direction in which railway should develop. The last point of my work includes innovative telecommunications solutions in the CBTC system and the benefits it brings for it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Karol Grudzień (FT) Krzysztof Karol Grudzień,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza porównawcza systemów ETCS i CBTC
Supervisor
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ETCS, CBTC, ruchomy odcinek blokowy, krzywe hamowania, RBC, turbo roaming, SOP-3, ATP, ATO
Keywords in English
ETCS, CBTC, moving block, breaking curves, RBC, turbo roaming, SOP-3, ATP, ATO
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy inżynierskiej jest „Analiza porównawcza systemów ETCS i CBTC”. W celu odpowiedniego zrozumienia zagadnienia, w pierwszym rozdziale opisano funkcje realizowane przez systemy sterowania ruchem kolejowym i gdzie na tle tych systemów znajdują się systemy ETCS i CBTC. Wyszczególnienie i opis tych funkcji zapewnia lepsze zrozumienie działania obu systemów. Następnie przedstawiono historię i ogólną charakterystykę systemu ETCS wraz z podziałem na poziomy oraz w kontekście zastosowania tego systemu w Polsce. Podobnie opisano krótko historię oraz opis systemu CBTC. Kolejna istotna część mojej pracy opiera się na założeniach i zagadnieniach obu systemów. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę na zadania kolei konwencjonalnej, tradycyjnej w tym kolei dużych prędkości, a także na założenia kolei aglomeracyjnej i metra. Po przedstawieniu w kolejnych podrozdziałach zadań ETCS i CBTC, widać już na tym etapie pracy, że system ETCS spełnia zadania kolei konwencjonalnej, a system CBTC aglomeracyjnej. Następnie, w pracy znajduje się opis realizacji bezpiecznej drogi hamowania oraz elektronicznej widoczności, czy przedstawienie tego na czym opierają się systemy ETCS i CBTC. Główną cechą ETCS jest wyznaczanie krzywych hamowania oraz porównywanie prędkości rzeczywistej z prędkością dopuszczalną. System CBTC również wyznacza krzywe hamowania co zapewnia bezpieczną jazdę, ale to na czym opiera się system CBTC to elektroniczna widoczność. Rozumieć można przez nią zastosowanie ruchomych odstępów blokowych, dzięki którym możliwa jest realizacja podstawowych założeń systemu. Ciekawym wydaje się też fakt, że system ETCS dąży także do zastosowania ruchomych odstępów blokowych, ponieważ właśnie na tym założeniu opiera się poziomu 3 ETCS, który jest ciągle w fazie projektowania. W pracy znajduje się również analiza struktur obu systemów. Jeśli chodzi o architekturę systemu ETCS to jest ona powszechnie znana i zrozumiała, dlatego przedstawiono ją tylko na podstawie poziomu 2, który zawiera wszystkie najważniejsze rozwiązania technologiczne systemu. Więcej poświęcono architekturze systemu CBTC, najpierw opisując ją w sposób ogólny, a następnie przechodząc do systemu CITYFLO 650 jako przykład systemu CBTC. Przedstawiono także system SOP-3 jako funkcjonalnie zbliżony do systemu CBTC. Po opisie funkcjonalnym obu systemów wskazano podobieństwa i różnice pomiędzy nimi i porównano je, chociaż tak jak wspomniano, te systemy odnoszą się do różnych rodzajów kolei. Analiza obu z nich dała możliwość przedstawienia kierunku, w którym powinna rozwijać się kolej konwencjonalna i glomeracyjna. Ostatni punkt pracy zawiera innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne w systemie CBTC i korzyści jakie niesie to za sobą.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11773

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT482ab2f0ed374f838d25ef338e2006f9/
URN
urn:pw-repo:WUT482ab2f0ed374f838d25ef338e2006f9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page