Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Referendum as a form of direct democracy

Małgorzata Cholińska

Abstract

The subject of this thesis is to present the institution of the referendum as a form of direct democracy, which is an institution that expresses the will of society. In order to show the scope of the described topic the following things are presented: understanding of the concept of democracy and the term "civil society.". Form of democracy and the history and the formation of the referendum in Poland were subsequently characterized. The last chapter of the work is focused on the analysis of the referendum, by showing the way of management, funding and conduct of the institution and specific examples of the referendums in Poland. They were referred to legal acts and literature, which are characterized by the mentioned issues.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Małgorzata Cholińska (FASS) Małgorzata Cholińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Referendum jako forma demokracji bezpośredniej
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
referendum, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, referendum lokalne, referendum ogólnokrajowe
Keywords in English
Referendum, democracy, civil society, local referendum, nationwide referendum
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie instytucji referendum jako formy demokracji bezpośredniej, które jest instytucją, wyrażającą wolę społeczeństwa. W celu ukazania zakresu opisanego tematu przedstawiono: rozumienie pojęcia demokracji i termin „społeczeństwa obywatelskiego.” Następnie scharakteryzowano formy demokracji oraz historię i proces kształtowania się referendum w Polsce. W ostatnim rozdziale pracy skupiono się na analizie referendum, poprzez ukazanie sposobu zarządzania, finansowania i przebiegu tej instytucji oraz przedstawiono konkretne przykłady referendów w Rzeczypospolitej Polskiej. Zostały przywołane akty prawne i literatura, które charakteryzują powyższe zagadnienia.
File
  • File: 1
    Referendum jako forma demokracji bezpośredniej. Małgorzata Cholińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13212

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT481a11d6ff214d09809e6ee54d9756e1/
URN
urn:pw-repo:WUT481a11d6ff214d09809e6ee54d9756e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page