Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and implementation of lighting for a theatrical show on the basis of the staging of the musical 'Les Misérables SE' by Śródmiejski Teatr Muzyczny

Krzysztof Jan Gantner

Abstract

Stage lighting is a broad discipline combining the artistic world with the technical world, and has come a long way over the years. Today, it requires knowledge not only of the basics of electricity and photonics, but also of micromechanics, electronics, automation, 3D graphics and, most importantly, programming. The information contained in this paper is primarily based on foreign literature due to the lack of publications on this topic in Polish. This paper presents a detailed analysis of the process of preparation and implementation of lighting for a theater play on the example of the musical "Les Misérables SE" staged by the Śródmiejski Teatr Muzyczny (Downtown Musical Theatre). It guides the reader from the moment of creating an artistic vision of lighting the performance with the lighting designer, to the culmination of the work in the form of an opening night performance. The initial elements of the process involve a research on the types of contemporary luminaires (conventional and intelligent), the selection of lighting fixtures and their placement in space above the stage, i.e. the creation of the so-called lighting plot. Then, utilising Vectorworks software, a virtual 3D theatre model of the theatre is created. In this model the fixtures are then visualised using the wysiwyg performance software to pre-programme the lighting cues using Titan software, built into the Avolites family of lighting consoles. The final stage is the work in the theatre, which allows the final programming of lighting, resulting in the premiere and operating the lighting board during the subsequent performances. The whole presented process took several months, and the main part - programming the lighting cues - began one and a half months before the opening night. The premiere of the musical took place on June 25th, 2019 at the Main Stage stage of the S. Witkiewicz Studio Theatre in Warsaw. The production received favourable reviews, including those in the publications related directly to stage technologies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Jan Gantner (FM) Krzysztof Jan Gantner,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt i realizacja oświetlenia spektaklu teatralnego na przykładzie inscenizacji musicalu "Les Misérables SE" Śródmiejskiego Teatru Muzycznego
Supervisor
Anna Ostaszewska-Liżewska (FM/IMBE) Anna Ostaszewska-Liżewska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Ostaszewska-Liżewska (FM/IMBE) Anna Ostaszewska-Liżewska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Jacek Salach (FM/IMBE) Jacek Salach,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
techniki oświetleniowe, reżyseria światła, realizacja światła, oświetlenie sceniczne, oprawy oświetleniowe, sterowanie, wizualizacja, sieci lokalne
Keywords in English
lighting technology, lighting design, lighting board operation, stage lighting, light fixtures, show control, visualisation, networking
Abstract in Polish
Oświetlenie sceniczne jest szeroką dziedziną łączącą świat artystyczny ze światem technicznym, które na przestrzeni lat przeszło długą drogę. Obecnie wymaga ono znajomości nie tylko podstaw elektryczności i fotoniki, lecz również mikromechaniki, elektroniki, automatyki, grafiki 3D i co najważniejsze programowania. Informacje zawarte w opracowaniu bazują na w większości obcojęzycznej literaturze z uwagi na brak opracowań dotyczących tej tematyki w języku polskim. Niniejsza praca przedstawia szczegółową analizę procesu przygotowania i realizacji oświetlenia spektaklu teatralnego na przykładzie inscenizacji musicalu “Les Misérables SE” Śródmiejskiego Teatru Muzycznego. Przeprowadza ona czytelnika od momentu tworzenia artystycznej wizji oświetlenia spektaklu wraz z reżyserem światła do zwieńczenia pracy w postaci realizacji spektaklu premierowego. Na początkowe elementy procesu składa się przegląd rynku rodzajów współczesnych opraw oświetleniowych (konwencjonalnych i inteligentnych), dobór opraw oraz rozmieszczenie tychże w przestrzeni sceny, czyli stworzenie tzw. lighting plot. Następnie za pomocą oprogramowania Vectorworks tworzony jest wirtualny model 3D teatru, w którym z pomocą programu wyswig perform zwizualizowane zostają oprawy oświetleniowe, co umożliwia wstępne zaprogramowanie scen świetlnych z wykorzystaniem oprogramowania Titan, wbudowanego w rodzinę konsolet oświetleniowych Avolites. Ostatecznym etapem jest praca w teatrze umożliwiająca ostateczne zaprogramowanie oświetlenia, co doprowadza do premiery i realizacji światła przy kolejnych spektaklach. Cały przedstawiony proces trwał kilka miesięcy, a główny element w postaci programowania oświetlenia spektaklu rozpoczęto półtora miesiąca przed premierą. Premiera musicalu miała miejsce 25 czerwca 2019 roku na deskach Dużej Sceny Teatru Studio im. S. Witkiewicza w Warszawie. Inscenizacja zebrała pozytywne recenzje, w tym również w prasie branżowej dot. technologii scenicznych.
File
  • File: 1
    MT_1st_271885.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35827

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT47c55c07b93247ff90f3d30a238ae828/
URN
urn:pw-repo:WUT47c55c07b93247ff90f3d30a238ae828

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page