Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

iOS Calendar

Piotr Tomasz Braszkiewicz

Abstract

The aim of this thesis is to create a calendar application for the iOS platform. The idea for the project derives from the extremely fast growing mobile market and its demand for easier and more functional scheduling programs. The application was developed based on industry leading calendar systems as well as emerging functionalities. The process of its creation comprises all stages of mobile application development, beginning with profound analysis of existing applications, applicable solutions and tools, recognition of the development environment, implementation and performance verification, simultaneously, providing considerations of new programming language Swift used to reassure longest support, maintainability and future enhancements.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Tomasz Braszkiewicz (WEiTI/II) Piotr Tomasz Braszkiewicz Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Aplikacja Kalendarza na platformę mobilną iOS
Promotor
Adam Wojtasik (WEiTI/IMiO) Adam Wojtasik Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI/IMiO)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Kierunek / specjalność studiów
, Informatyka (Computer Science)
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-06-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
74/19 (2667)
Recenzenci
Adam Wojtasik (WEiTI/IMiO) Adam Wojtasik Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI/IMiO)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Robert Bembenik (WEiTI/II) Robert Bembenik Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
Kalendarz; EventKit; iOS; Swift; Xcode;
Słowa kluczowe w języku angielskim
Calendar; EventKit; iOS; Swift; Xcode;
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest stworzenie aplikacji kalendarza na platformę iOS. Idea projektu wywodzi się z bardzo szybko rosnącego rynku aplikacji mobilnych i jego zapotrzebowania na łatwiejsze w obsłudze i bardziej funkcjonalne programy do zarządzania harmonogramem. Przy tworzeniu aplikacji opierano się na wiodących w tej branży systemach oraz kształtujących się nowych rozwiązaniach. W pracy przedstawiono proces tworzenia aplikacji obejmujący wszystkie etapy jej rozwoju począwszy od dogłębnej analizy podobnych programów, dostępnych rozwiązań, narzędzi służących rozwiązywaniu postawionego problemu, rozpoznania środowiska programowania, implementacji aż do weryfikacji wydajności stworzonej aplikacji. W pracy zamieszczono również rozważania nad nowym językiem programowania Swift, którego zastosowanie do stworzenia omawianej aplikacji zapewnia jak najdłuższe wsparcie oraz ułatwia jej obsługę techniczną, a także umożliwia łatwe wprowadzanie ewentualnych przyszłych ulepszeń.
Plik pracy
  • Plik: 1
    PiotrBraszkiewicz.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34973

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT478d9cf852d04626aa3bcc26fcbcd438/
URN
urn:pw-repo:WUT478d9cf852d04626aa3bcc26fcbcd438

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony