Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

iOS Calendar

Piotr Tomasz Braszkiewicz

Abstract

The aim of this thesis is to create a calendar application for the iOS platform. The idea for the project derives from the extremely fast growing mobile market and its demand for easier and more functional scheduling programs. The application was developed based on industry leading calendar systems as well as emerging functionalities. The process of its creation comprises all stages of mobile application development, beginning with profound analysis of existing applications, applicable solutions and tools, recognition of the development environment, implementation and performance verification, simultaneously, providing considerations of new programming language Swift used to reassure longest support, maintainability and future enhancements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Tomasz Braszkiewicz (FEIT/ICS) Piotr Tomasz Braszkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja Kalendarza na platformę mobilną iOS
Supervisor
Adam Wojtasik (FEIT/MO) Adam Wojtasik,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
74/19 (2667)
Reviewers
Adam Wojtasik (FEIT/MO) Adam Wojtasik,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Kalendarz; EventKit; iOS; Swift; Xcode;
Keywords in English
Calendar; EventKit; iOS; Swift; Xcode;
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie aplikacji kalendarza na platformę iOS. Idea projektu wywodzi się z bardzo szybko rosnącego rynku aplikacji mobilnych i jego zapotrzebowania na łatwiejsze w obsłudze i bardziej funkcjonalne programy do zarządzania harmonogramem. Przy tworzeniu aplikacji opierano się na wiodących w tej branży systemach oraz kształtujących się nowych rozwiązaniach. W pracy przedstawiono proces tworzenia aplikacji obejmujący wszystkie etapy jej rozwoju począwszy od dogłębnej analizy podobnych programów, dostępnych rozwiązań, narzędzi służących rozwiązywaniu postawionego problemu, rozpoznania środowiska programowania, implementacji aż do weryfikacji wydajności stworzonej aplikacji. W pracy zamieszczono również rozważania nad nowym językiem programowania Swift, którego zastosowanie do stworzenia omawianej aplikacji zapewnia jak najdłuższe wsparcie oraz ułatwia jej obsługę techniczną, a także umożliwia łatwe wprowadzanie ewentualnych przyszłych ulepszeń.
File
  • File: 1
    PiotrBraszkiewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34973

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT478d9cf852d04626aa3bcc26fcbcd438/
URN
urn:pw-repo:WUT478d9cf852d04626aa3bcc26fcbcd438

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page