Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of methods enabling the assessment the workload of air traffic controllers

Klaudia Kinga Adamowicz

Abstract

The engineering problem of my work is as follows: Is there the best method of evaluating the workload of air traffic controller? The main aim of my diploma dissertation is to assess the workload and identify the most suitable method for the position of air traffic controller (ATC). The concept of "workload" includes the psychological stress and the physical exertion operator. Knowledge of the level of workload can be useful in designing optimal working conditions and making the fewest mistakes as in the profession what is definitely the main priority of air traffic controller. The theoretical part consists a precise description of job ATC, their skills and aptitudes, a typical day of work, their tasks and the factors affecting their mental and physical fatigue and stress ATC. It was also examined methods for assessing the workload air traffic controller. Futhermore, it contains the psychical workload and physical effort by a review of literature and research work in the field of standards, methods of their study. In the research part of the work, based on measurements made previously, it was designated a load of air traffic controller for the designated scenario for implementation of air traffic Chopin airport in Warsaw. The paper ends with summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Kinga Adamowicz (FT) Klaudia Kinga Adamowicz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza metod umożliwiających ocenę obciążenia pracą kontrolera ruchu lotniczego
Supervisor
Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Kwasiborska (FT/DATE) Anna Kwasiborska,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ergonomia, obciążenie pracą, obciążenie psychiczne, wysiłek fizyczny, kontroler ruchu lotniczego;
Keywords in English
ergonomics, workload, psychical load, physical exertion, air traffic controler;
Abstract in Polish
Problem inżynierski mojej pracy jest następujący: Czy istnieje najlepsza metoda oceny obciążenia pracą kontrolera ruchu lotniczego? Celem pracy był przegląd metod oceny obciążenia pracą oraz wskazanie najbardziej przydatnej metody na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego (KRL). Pojęcie „obciążenie pracą” obejmuje zarówno obciążenie psychiczne jak i wysiłek fizyczny operatora. Znajomość poziomu obciążenia pracą jest przydatna w projektowaniu optymalnych warunków pracy i tym samym w minimalizacji liczby popełnianych błędów, co w zawodzie kontrolera ruchu lotniczego jest zdecydowanie zagadnieniem priorytetowym. Część teoretyczna pracy obejmuje opis stanowiska KRL, ich umiejętności i predyspozycje, oraz zadania przez nich wykonywane. Dokonano również analizy czynników wpływających na ich zmęczenie psychiczne i fizyczne oraz stres KRL. Kolejna część pracy dotyczy charakterystyki obciążenia psychicznego i wysiłku fizycznego wg literatury oraz przegląd prac badawczych, standardów z zakresu metod ich badania. Wykonano także analizę stosowanych metod pod kątem oceny obciążenia kontrolera. W części badawczej pracy, na podstawie wykonanych wcześniej pomiarów, wyznaczono obciążenie kontrolera ruchu lotniczego dla wybranego scenariusza realizacji ruchu lotniczego na lotnisku Chopina w Warszawie. Pracę zamyka podsumowanie.
File
  • File: 1
    klaudiaadamowicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9608

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT476566f23e3540208f6f100578f7fba1/
URN
urn:pw-repo:WUT476566f23e3540208f6f100578f7fba1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page