Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creating cultural heritage documentation of the East Stairs of the Apadana at Persepolis using digital photogrammetry technique based on archival photographs

Klaudia Anna Szałas

Abstract

Close range photogrammetry is currently playing an increasingly important role in many areas such as industry, medicine and archeology. One of the most popular applications is the use of architectural objects in the preservation or reconstruction. As part of the implemented project for the diploma thesis, the realistic spatial model of the eastern stairs of Apadana in Persepolis was made basic on archival metric photographs. These photographs were taken during the Asia Students Expedition in 1974 with a stereometric camera. The model was made basing on an analogue documentation. A local system based on it was established about the dimensions of the monument and measured the control points in the form of the object edge and its smaller details. Four equalizing cases were considered and one that does not distort elements of interior orientation was selected. The accuracy of measurement for control points and check points was obtained within the range of 3-4 cm. The digital reconstruction of the missing part of the stairs was made and a digital visualization was compared to archival. A software that were used for the work were: Agisoft PhotoScan Proffesional Edition, ArcMap and Photoshop. The result of this diploma thesis is the spatial model of the eastern stairs of Apadana in Persepolis and digital documentation at ascale1:50. A comparison with the development of the Students of the Warsaw University of Technology made in 1976 was also made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Anna Szałas (FGC) Klaudia Anna Szałas,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Stworzenie dokumentacji wybranego zabytku dziedzictwa kulturowego Wschodnich Schodów Apadany w Persepolis technikami fotogrametrii cyfrowej na podstawie archiwalnych zdjęć
Supervisor
Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
fotogrametria bliskiego zasięgu, Agisoft PhotoScan, model przestrzenny, wschodnie schody Apadany, dokumentacja dziedzictwa kulturowego
Keywords in English
close range photogrammetry, Agisoft PhotoScan, spatial model , eastern stairs of Apadana, cultural heritage documentation
Abstract in Polish
Fotogrametria bliskiego zasięgu odgrywa obecnie coraz większą rolę w wielu dziedzinach takich jak przemysł, medycyna czy archeologia. Jednym z najpopularniejszych jej zastosowań jest wykorzystanie przy konserwacji lub rekonstrukcji obiektów architektonicznych. W ramach realizowanego projektu niniejszej pracy dyplomowej wykonano na podstawie archiwalnych zdjęć metrycznych rzeczywisty model przestrzenny wschodnich schodów Apadany w Persepolis. Zdjęcia te wykonano podczas Studenckiej Wyprawy Azjatyckiej w 1974 r. kamerą stereometryczną. Model wykonano bazując na opracowaniu analogowym. Założono układ lokalny w oparciu o wymiary obiektu oraz pomierzono fotopunkty w postaci krawędzi obiektu i jego mniejszych szczegółów. Rozważono 4 przypadki wyrównania oraz wybrano ten, który nie dokonuje zniekształcenia parametrów orientacji wewnętrznej. Uzyskano dokładność pomiaru fotopunktów i punktów kontrolnych w granicach 3 - 4 cm. Następnie dokonano cyfrowej rekonstrukcji brakującej części schodów i wykonano wizualizację opracowania cyfrowego w porównaniu z archiwalnym. Do realizacji pracy użyto oprogramowania Agisoft PhotoScan Proffesional Edition, ArcMap oraz Photoshop. Efektem niniejszej pracy dyplomowej jest model przestrzenny wschodnich schodów Apadany w Persepolis oraz opracowanie cyfrowe w skali 1:50. Zostało również wykonane zestawienie z opracowaniem Studentów Politechniki Warszawskiej z roku 1976.
File
  • File: 1
    Szałas_Klaudia_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27877

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT47590e7bee65415abb979fd0af7ce69e/
URN
urn:pw-repo:WUT47590e7bee65415abb979fd0af7ce69e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page