Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Identification of composition and morphology of dusts, ashes and slags from MSW incineration and other thermal processes

Kinga Filipiak

Abstract

For many years in most of well developed countries all over the world there is a problem of planning and strategy how to use garbage of thermal processes: neutralization of wastes, sewage sediments and other dangerous wastes. There are produced billion tons of wastes every year. The purpose of that article is widening a knowledge about the morphology, chemical and physical structure of ash dusts and slags that come from different waste incinerators and other thermal processes. Studies that were done, are basis to qualify future usage of that materials as aggregates. This study was made as a part of project “Innovative and ecologically safe methods of neutralization: dusts, slags and ashes form waste incinerators and other thermal processes” in program GEKON as an association of: Mo-BRUK S.A. (leader) and partners: Cracow University of Technology, AGH University of Science and Technology and Warsaw University of Technology. Results showed possibility of use studied materials in industry. They have no dangerous substances in their structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Filipiak (FMSE) Kinga Filipiak,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Identyfikacja składu i budowy morfologicznej pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych
Supervisor
Joanna Zdunek (FMSE/DMD) Joanna Zdunek,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002011
Reviewers
Joanna Zdunek (FMSE/DMD) Joanna Zdunek,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Dariusz Oleszak (FMSE/DCFM) Dariusz Oleszak,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
pyły, popioły, żużle, produkty spalania
Keywords in English
dust, ash, slag, combustion products
Abstract in Polish
Od wielu lat na świecie w rozwiniętych krajach istnieje problem zagospodarowania oraz strategii wykorzystania odpadów powstających w procesach termicznych: utylizacji odpadów komunalnych, osadów ściekowych i odpadów niebezpiecznych. Każdego roku produkowane są tysiące milionów ton odpadów. Celem pracy było rozszerzenie znajomości na temat składu chemicznego, fazowego oraz morfologii pyłów popiołów i żużli pochodzących z różnych spalarni odpadów komunalnych oraz po innych procesach termicznych. Wykonane badania będą podstawą do określenia możliwości dalszego wykorzystania tych materiałów, jako kruszyw. Niniejsza praca realizowana była, jako część projektu pt. Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych w ramach programu GEKON w konsorcjum: firma Mo-BRUK S.A. (lider konsorcjum) i członkowie: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania badanych materiałów w przemyśle ze względu na brak obecności substancji niebezpiecznych.
File
  • File: 1
    PRACA INŻYIERSKA KINGA FILIPIAK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8023

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT474e46de4eb740a0ad6c37ea7c15d276/
URN
urn:pw-repo:WUT474e46de4eb740a0ad6c37ea7c15d276

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page