Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji non profit na przykładzie Komitetu Lokalnego IAESTE Warszawa

Anna Skubina

Abstract

The aim of my work was to investigate how human resources management in a non-profit organization looked like, using the example of a student organization - IAESTE. I focused on two cyclical events organized by IAESTE Warsaw Local Committee: IAESTE Case Week and Pitch Bootcamp. They took place in 2016-2018 in Warsaw. The choice of the topic of the work was also motivated by the presentation of the specificity of IAESTE Warsaw as an element of the academic community at the Warsaw University of Technology. The work is divided into two parts. The first one is theoretical. It contains a reliable elaboration of the subject of management and organization. The second part concerns the student organization IAESTE. It contains a detailed presentation of the unit together with its objectives and forms of their implementation. One of the elements of the second part is also the answer to the research question. For this purpose, I have prepared interviews with a standardized list of questions. The respondents were the coordinators of the above mentioned events.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Anna Skubina (WAiNS) Anna Skubina Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji non profit na przykładzie Komitetu Lokalnego IAESTE Warszawa
Promotor
Tomasz Dusiewicz (WAiNS/ZNAiBA) Tomasz Dusiewicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Tomasz Dusiewicz (WAiNS/ZNAiBA) Tomasz Dusiewicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Kinga Pawłowska (WAiNS/ZNAiBA) Kinga Pawłowska Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja, organizacja non profit.
Słowa kluczowe w języku angielskim
Management, human resources management, organization, non-profit organization.
Streszczenie w języku polskim
Celem mojej pracy było zbadanie jak wyglądało zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji non profit, na przykładzie organizacji studenckiej - IAESTE. Skupiłam się na dwóch cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez Komitet Lokalny IAESTE Warszawa: IAESTE Case Week oraz Pitch Bootcamp. Odbyły się one w latach 2016-2018 w Warszawie. Wybór tematu pracy zmotywowany był również przedstawieniem specyfiki IAESTE Warszawa jako elementu społeczności akademickiej na Politechnice Warszawskiej. Praca podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich jest teoretyczna. Zawiera rzetelne opracowanie tematu zarządzania i organizacji. Druga część dotyczy organizacji studenckiej IAESTE. Zawiera dokładne przedstawienie jednostki wraz z jej celami i formami ich realizacji. Jednym z elementów części drugiej, jest także odpowiedź na pytanie badawcze. W tym celu opracowałam przeprowadzone wcześniej wywiady ze standaryzowaną listą pytań. Respondentami byli koordynatorzy wyżej wymienionych wydarzeń.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Anna_Skubina_licencjat_.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34343

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT472a9da3e4f7495bb136f98eb2b28a63/
URN
urn:pw-repo:WUT472a9da3e4f7495bb136f98eb2b28a63

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony