Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Human resources management in non-profit organizations based on the example of IAESTE Warsaw Local Committee

Anna Skubina

Abstract

The aim of my work was to investigate how human resources management in a non-profit organization looked like, using the example of a student organization - IAESTE. I focused on two cyclical events organized by IAESTE Warsaw Local Committee: IAESTE Case Week and Pitch Bootcamp. They took place in 2016-2018 in Warsaw. The choice of the topic of the work was also motivated by the presentation of the specificity of IAESTE Warsaw as an element of the academic community at the Warsaw University of Technology. The work is divided into two parts. The first one is theoretical. It contains a reliable elaboration of the subject of management and organization. The second part concerns the student organization IAESTE. It contains a detailed presentation of the unit together with its objectives and forms of their implementation. One of the elements of the second part is also the answer to the research question. For this purpose, I have prepared interviews with a standardized list of questions. The respondents were the coordinators of the above mentioned events.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Skubina (FASS) Anna Skubina,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji non profit na przykładzie Komitetu Lokalnego IAESTE Warszawa
Supervisor
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja, organizacja non profit.
Keywords in English
Management, human resources management, organization, non-profit organization.
Abstract in Polish
Celem mojej pracy było zbadanie jak wyglądało zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji non profit, na przykładzie organizacji studenckiej - IAESTE. Skupiłam się na dwóch cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez Komitet Lokalny IAESTE Warszawa: IAESTE Case Week oraz Pitch Bootcamp. Odbyły się one w latach 2016-2018 w Warszawie. Wybór tematu pracy zmotywowany był również przedstawieniem specyfiki IAESTE Warszawa jako elementu społeczności akademickiej na Politechnice Warszawskiej. Praca podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich jest teoretyczna. Zawiera rzetelne opracowanie tematu zarządzania i organizacji. Druga część dotyczy organizacji studenckiej IAESTE. Zawiera dokładne przedstawienie jednostki wraz z jej celami i formami ich realizacji. Jednym z elementów części drugiej, jest także odpowiedź na pytanie badawcze. W tym celu opracowałam przeprowadzone wcześniej wywiady ze standaryzowaną listą pytań. Respondentami byli koordynatorzy wyżej wymienionych wydarzeń.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 34343

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT472a9da3e4f7495bb136f98eb2b28a63/
  URN
  urn:pw-repo:WUT472a9da3e4f7495bb136f98eb2b28a63

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard