Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Basic structural design of an electric scooter

Karol Przemysław Szymański

Abstract

This thesis deal with two wheelers. In general it presents the process of redevelopment of scooter chassis. It starts from a research on design solutions used in modern two wheelers. This part is impossible without learning about the history, because it is what stands for current motorization. Motorcycle dynamics which depend chassis structure are studied. Studied chassis is subjected to analysis which leads to better understanding of operating principles of motorcycle. Basing on research chassis structure is verified and compared with modern constructions. Computer aided design is a helpful tool to get the research improved. Software called Siemens NX 12.0 is used to keep the thing going. With this software it was possible to design a 3D model of original WFM Osa chassis, which was necessary to evaluate new project. Within this part structural design is about to end. Both research and 3D model were necessary to continue further studies. 3D model is a basis for Finite Elements Analysis. At first it was mandatory to make an assessment of forces which could be dangerous for motorcycle chassis. Geometry was imported to a software which is a comprehensive tool for FEA called Altair HyperWorks. Preprocessor was used to get a mathematical model of Osa’s chassis and then generate forces acting on a real construction. Results are investigated and discussed. Process is taken under consideration and experience gained throughout this path is evaluated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Przemysław Szymański (FACME) Karol Przemysław Szymański,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt konstrukcyjny skutera elektrycznego
Supervisor
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2203
Reviewers
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Fundowicz (FACME/IV) Piotr Fundowicz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Badania symulacyjne MES2. Projekt konstrukcyjny skutera3. Proces konstruowania4. Modelowanie geometryczne CAD 3D
Keywords in English
1. Finite element analysis2. Scooter design3. Design process4. Computer-aided geometric design
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy wstępnego projektu pojazdu jednośladowego inspirowanego konstrukcją skutera Warszawskiej Fabryki Motocykli Osa. Projekt zrealizowano wykorzystując nowoczesne programy komputerowe. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim struktury nośnej. Pracę rozpoczęto analizą stanu wiedzy na temat pojazdów jednośladowych. Przedstawiono historię motocykla oraz czynniki wpływające na obecną formę pojazdu jednośladowego. Dokonano przeglądu obecnie stosowanych rozwiązań technicznych. Przeanalizowano pewne właściwości dynamiczne pojazdu jednośladowego, które zależne są od struktury nośnej. Konstrukcję WFM Osy poddano weryfikacji, a następnie skonfrontowano z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Projektowanie wspomagane komputerowo staje się w podjętych działaniach niezwykle przydatnym narzędziem. Do pracy nad modelem struktury nośnej wykorzystano program Siemens NX 12.0. Pozwala to na wykonanie modelu 3D oryginalnej konstrukcji, na którego podstawie powstaje WFM Osa w zmodernizowanej formie. Etap modelowania geometrycznego kończy tym samym projekt konstrukcyjny. Na podstawie dotychczasowych badań przeprowadzono dalszą analizę Metodą Elementów Skończonych. Zamodelowana konstrukcja służy jako baza do przeprowadzenia badań symulacyjnych. Określono szereg obciążeń działających na strukturę nośną pojazdu jednośladowego podczas użytkowania. Geometrię zaimportowano do programu Altair HyperWorks służącego do analizy Metodą Elementów Skończonych. W preprocesorze uzyskano model struktury nośnej w formie siatki elementów, który poddano odpowiednim obciążeniom odwzorowującym rzeczywiste siły działające na pojazd jednośladowy. Wyniki badań symulacyjnych poddano weryfikacji. Rozpatrywany proces konstrukcyjny podlega rozrachunkowi pod kątem słuszności podjętych działań. Oceniono doświadczenie nabyte podczas całego procesu.
File
  • File: 1
    Karol_Szymanski_Praca_Inzynierska_275413.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35542

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT47138a0356164c41b57bdd6d6ccd8c68/
URN
urn:pw-repo:WUT47138a0356164c41b57bdd6d6ccd8c68

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page