Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Policies of reducing unemployment in of the District Labour Office in Suwalki in the years 2011 - 2012

Magdalena Dyczewska

Abstract

In my thesis I would like to describe the problem of unemployment and the ways of reducing it. My thesis consist of three extended chapters including introduction and summary. In the first chapter entitled : "Unemployment - basic concepts and contemporary theories of unemployment" I will introduce the topic of unemployment by presenting the theory, types, causes and consequences of unemployment. The second chapter entitled "Analysis of unemployment in the example of the District Labour Office in Suwalki" is empirical. I will analyze the problem of unemployment taking into account the age, sex and the lovel of education of unemployed people. The third chapter "The actions of the District Labour Office in Suwalki to reduce unemployment"I will describe the ways that District Labour Office in Suwalki takes to reduce unemployment and its effects in the study of my area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Dyczewska (CESS) Magdalena Dyczewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Polityka przeciwdziałaniu bezrobociu na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w latach 2011 - 2012
Supervisor
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Bezrobocie, rodzaje bezrobocia, metody walki z bezrobociem.
Keywords in English
Unemployment, kinds of unemployment, ways of reducing unemployment.
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie problemu bezrobocia oraz sposobów, jakimi można mu przeciwdziałać. Praca składa się z trzech rozbudowanych rozdziałów opatrzonych wstępem i zakończeniem. W rozdziale pierwszym pt.: „Bezrobocie - podstawowe pojęcia i współczesne teorie bezrobocia” wprowadzam w temat bezrobocia poprzez przedstawienie teorii, rodzajów, przyczyn oraz skutków bezrobocia. Rozdział drugi zatytułowany „Analiza bezrobocia na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach” ma charakter empiryczny. Przedstawiłam w nim analizę problemu bezrobocia z uwzględnieniem płci, wieku a także poziomu wykształcenia osób poszukujących pracy. W rozdziale trzecim pt. „Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach zmierzające do ograniczenia bezrobocia” przedstawiam działania i starania, jakie Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach podejmuje w celu zmniejszenia bezrobocia i ograniczenia jego skutków na badanym przeze mnie terenie.
File
  • File: 1
    218307_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13497

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT46dcd8a0c31e4160be36ca3eac552ff8/
URN
urn:pw-repo:WUT46dcd8a0c31e4160be36ca3eac552ff8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page