Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the effectiveness of artificial neural networks as applied to data classification

Mikołaj Bogusz

Abstract

This thesis describes the analysis of the effectiveness of artificial neural networks for image classification. The tests have also been subjected to network with partial lack of input data. It presents the basic information on the construction and operation of artificial neural networks. The study was based on the selected image processing techniques and the optimization of network architecture.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Bogusz (FEIT) Mikołaj Bogusz,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Analiza efektywności sztucznych sieci neuronowych w zastosowaniu do klasyfikacji danych
Supervisor
Mikołaj Baszun (FEIT/MO) Mikołaj Baszun,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2016
Issue date (year)
2016
Pages
46
Internal identifier
27/I/16
Reviewers
Mikołaj Baszun (FEIT/MO) Mikołaj Baszun,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Stanisław Jankowski (FEIT/ICS) Stanisław Jankowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
sztuczne sieci neuronowe, algorytm Levenberga-Marguardta, algorytm gradientów sprzężonych, sieci radialne, przetwarzanie obrazu, klasyfikacja danych, rozpoznawanie wzorców
Keywords in English
artificial neural networks, Levenberg-Marquardt algorithm, conjugate gradient algorithm, radial basis networks, image processing, data classification, pattern recognition
Abstract in Polish
Praca poświęcona jest analizie efektywności sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji obrazów. Badaniom poddane zostały również sieci z częściowym brakiem danych wejściowych. Zaprezentowano podstawowe informacje na temat budowy oraz działania sztucznych sieci neuronowych. W pracy wykorzystano wybrane techniki przetwarzania obrazu oraz optymalizacji architektury sieci.
File
  • File: 1
    Mikolaj_Bogusz_pdi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14117

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT46d6a5ca7c1944379bf5338a19230d7f/
URN
urn:pw-repo:WUT46d6a5ca7c1944379bf5338a19230d7f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page