Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Charakterystyka rozwiązań i ocena funkcjonowania systemu wodociągowego w gminie Brudzeń Duzy

Tomasz Dudkiewicz

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Dudkiewicz Tomasz Dudkiewicz,, Undefined Affiliation
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
system wodociągowy, ocena funkcjonowania
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest ocena funkcjonowania systemu wodociągowego w wybranej gminie. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przedstawiona jest charakterystyka rozwiązań i ocena funkcjonowania systemu wodociągowego w gminie Brudzeń Duży.
File
  • File: 1
    Tomasz Dudkiewicz.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT46cc771a52804abf90576e7588919197/
URN
urn:pw-repo:WUT46cc771a52804abf90576e7588919197

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page