Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Franczyza - podstawy prawne i rozwój tej formy działalności gospodarczej w Polsce

Artur Szymula

Abstract

The aim of this study was to explain to the reader what the franchise and confirmation of the thesis that the popularity of the franchise defined as the number of enterprises of this type increases with the proliferation of the service sector in the economy and the growing importance of the brand among enriching societies. The work has been divided into 3 chapters on separate issues. The first chapter describes the history of the franchise, and cites examples of solutions from many years similar in its characteristics to franchising. It also explains the essence, correct terminology and forms of financing. The next chapter presents the franchise agreement on the example of the French supermarket chain Intermarche. It consists of a package containing a franchise trademark, know-how or the operating manual. The last chapter is devoted to the genesis of franchising in Poland. It has been described in the development of the listed numbers franchising and their points in our country. The data coincide with the trend of the growing service sector, which has an increasing share of the economy. This confirms the arguments put forward in the introduction of work, the number of franchise network grows to the expansion of the service sector in the economy and the growing importance of the brand among enriching societies.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Artur Szymula (WAiNS) Artur Szymula Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Franczyza - podstawy prawne i rozwój tej formy działalności gospodarczej w Polsce
Promotor
Maciej Holko (WAiNS/ZPGiPG) Maciej Holko Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Ekonomii (WAiNS/ZPGiPG)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Maciej Holko (WAiNS/ZPGiPG) Maciej Holko Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Eligiusz Nowakowski (WAiNS/ZPGiPG) Eligiusz Nowakowski Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
franczyza, rozwój usług, marka, działalność gospodarcza
Słowa kluczowe w języku angielskim
Franchise, development services, brand, economic activity
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy było wyjaśnienie czytelnikowi czym jest franczyza oraz potwierdzenie tezy, że popularność franczyzy rozumiana jako liczba przedsiębiorstw tego typu rośnie wraz z rozrostem sektora usług w gospodarce oraz rosnącym znaczeniem marki wśród bogacących się społeczeństw. Praca została podzielona na 3 rozdziały opisujące odrębne zagadnienia. Pierwszy rozdział opisuje historię Franczyzy oraz przytacza przykłady rozwiązań sprzed wielu lat podobne w swej charakterystyce do franchisingu. Wyjaśnia również istotę, prawidłową terminologię czy formy finansowania. W kolejnym rozdziale przedstawiona została umowa franczyzowa na przykładzie francuskiej sieci supermarketów, Intermarche. W jej skład wchodzi pakiet franczyzowy zawierający znak towarowy, know-how czy podręcznik operacyjny. Ostatni rozdział poświęcony jest genezie franchisingu w Polsce. Opisany w nim został rozwój notowanych liczb sieci franchisingowych i ich punktów w naszym kraju. Dane pokrywają się z tendencją rosnącego sektora usług, który ma coraz większy udział w gospodarce. Jest to potwierdzenie tezy postawionej we wstępie pracy, że liczba sieci franczyzowych rośnie wraz z rozrostem sektora usług w gospodarce oraz zwiększającym się znaczeniem marki wśród bogacących się społeczeństw.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Artur Szymula Franczyza.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 14116

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT46bc9c40f20f443a892d586133c8c02f/
URN
urn:pw-repo:WUT46bc9c40f20f443a892d586133c8c02f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony