Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Franchise – the legal basis and the development of economic activities in Poland

Artur Szymula

Abstract

The aim of this study was to explain to the reader what the franchise and confirmation of the thesis that the popularity of the franchise defined as the number of enterprises of this type increases with the proliferation of the service sector in the economy and the growing importance of the brand among enriching societies. The work has been divided into 3 chapters on separate issues. The first chapter describes the history of the franchise, and cites examples of solutions from many years similar in its characteristics to franchising. It also explains the essence, correct terminology and forms of financing. The next chapter presents the franchise agreement on the example of the French supermarket chain Intermarche. It consists of a package containing a franchise trademark, know-how or the operating manual. The last chapter is devoted to the genesis of franchising in Poland. It has been described in the development of the listed numbers franchising and their points in our country. The data coincide with the trend of the growing service sector, which has an increasing share of the economy. This confirms the arguments put forward in the introduction of work, the number of franchise network grows to the expansion of the service sector in the economy and the growing importance of the brand among enriching societies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Artur Szymula (FASS) Artur Szymula,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Franczyza - podstawy prawne i rozwój tej formy działalności gospodarczej w Polsce
Supervisor
Maciej Holko (FASS/DPELEP) Maciej Holko,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Economics (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Holko (FASS/DPELEP) Maciej Holko,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Eligiusz Nowakowski (FASS/DPELEP) Eligiusz Nowakowski,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
franczyza, rozwój usług, marka, działalność gospodarcza
Keywords in English
Franchise, development services, brand, economic activity
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wyjaśnienie czytelnikowi czym jest franczyza oraz potwierdzenie tezy, że popularność franczyzy rozumiana jako liczba przedsiębiorstw tego typu rośnie wraz z rozrostem sektora usług w gospodarce oraz rosnącym znaczeniem marki wśród bogacących się społeczeństw. Praca została podzielona na 3 rozdziały opisujące odrębne zagadnienia. Pierwszy rozdział opisuje historię Franczyzy oraz przytacza przykłady rozwiązań sprzed wielu lat podobne w swej charakterystyce do franchisingu. Wyjaśnia również istotę, prawidłową terminologię czy formy finansowania. W kolejnym rozdziale przedstawiona została umowa franczyzowa na przykładzie francuskiej sieci supermarketów, Intermarche. W jej skład wchodzi pakiet franczyzowy zawierający znak towarowy, know-how czy podręcznik operacyjny. Ostatni rozdział poświęcony jest genezie franchisingu w Polsce. Opisany w nim został rozwój notowanych liczb sieci franchisingowych i ich punktów w naszym kraju. Dane pokrywają się z tendencją rosnącego sektora usług, który ma coraz większy udział w gospodarce. Jest to potwierdzenie tezy postawionej we wstępie pracy, że liczba sieci franczyzowych rośnie wraz z rozrostem sektora usług w gospodarce oraz zwiększającym się znaczeniem marki wśród bogacących się społeczeństw.
File
  • File: 1
    Artur Szymula Franczyza.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14116

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT46bc9c40f20f443a892d586133c8c02f/
URN
urn:pw-repo:WUT46bc9c40f20f443a892d586133c8c02f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page