Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the modernization of the Water Treatment Station in Górki

Paulina Krysztofiak

Abstract

The thesis consists on analyzing modernization the water Treatment Station in Górki. Firstly, the law basics telling about quality of water intended for human consumption and literature based on these guidelines. After that, describes the technological process of the station and analysis of the parameters of treated and raw water and the efficiency of the water treatment station, based on data that have been made available from the Department of Municipal and Housing Management in Gąbin. Modernization of the existing water treatment station was necessary to protect the local population in drinking water. The conducted analysis showed that thanks to the modernization of the station, the results are much better. After modernization, the villages supplied have access to water that meets drinking water requirements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Krysztofiak (FCEMP) Paulina Krysztofiak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Górki
Supervisor
Karol Prałat (FCEMP/ICEn) Karol Prałat,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karol Prałat (FCEMP/ICEn) Karol Prałat,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
proces technologiczny, studnia głębinowa, Stacja Uzdatniania Wody, modernizacja
Keywords in English
technological process, deep well, Water Treatment Station, modernization
Abstract in Polish
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy pracy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górki przed i po jej modernizacji. W pierwszej kolejności został przeprowadzony przegląd podstaw prawnych z zakresu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz literatury opierającej się na tych wytycznych. Po części teoretycznej opisano ciąg technologiczny stacji oraz przeprowadzono analizę parametrów wody uzdatnionej oraz surowej, a także wydajność stacji uzdatniania wody, na podstawie danych które zostały udostępnione z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie. Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody była niezbędna dla zabezpieczenia w wodę pitną miejscowej ludności. Przeprowadzona analiza pokazała, że dzięki zmodernizowaniu stacji niekorzystne wyniki badań wody znacznie się poprawiły, a wydajność stacji wzrosła. Po modernizacji zaopatrywane miejscowości mają dostęp do wody, która spełnia wymagania stawiane wodzie pitnej.
File
  • File: 1
    274204_praca_dyplomowa_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33831

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT46a327fa5085431d9b5d00bebd3e0b58/
URN
urn:pw-repo:WUT46a327fa5085431d9b5d00bebd3e0b58

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page