Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wady i zalety informatyzacji w administracji publicznej w odniesieniu do bezpieczeństwa danych

Sylwia Anna Lipińska

Abstract

This thesis is specifically concerned with the effect of computerization in Public Administration on data security. The subject of this study is Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP). First chapter describes key terms such as: computerization, electronic document, and personal data. It presents basic methods of data protection, defines threats and few types of attacks on databases. Second chapter contains the most essential legal acts, characterizes protections and describes hazards emerging due to computerization in Public Administration. Next chapter investigates ePUAP. It explores its basic functions, methods of data collection, and techniques of data protection. The last chapter reveals weaknesses and strengths of computerization in Public Administration. It highlights hazards in ePUAP functionality. In the end recommended changes and possible lines of action in ePUAP development are described.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Sylwia Anna Lipińska (WAiNS) Sylwia Anna Lipińska Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Wady i zalety informatyzacji w administracji publicznej w odniesieniu do bezpieczeństwa danych
Promotor
Paweł Stacewicz (WAiNS/ZFiEA) Paweł Stacewicz Zakład Filozofii i Etyki w Administracji (WAiNS/ZFiEA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
27-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Paweł Stacewicz (WAiNS/ZFiEA) Paweł Stacewicz Zakład Filozofii i Etyki w Administracji (WAiNS/ZFiEA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Jarosław Zalewski (WAiNS/ZNAiBA) Jarosław Zalewski Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Informatyzacja, e-administracja, ePUAP, Informatyka, Bezpieczeństwo danych
Słowa kluczowe w języku angielskim
informatization, e-Government, ePUAP, Informatics, Data security
Streszczenie w języku polskim
W niniejszej pracy zostały opisane wady i zalety informatyzacji administracji publicznej w odniesieniu do bezpieczeństwa danych. Problematyka pracy została przedstawiona na przykładzie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W pierwszym rozdziale zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia takie jak: informatyzacja, dane, dokument elektroniczny, dane osobowe. Zdefiniowane zostały również podstawowe metody zabezpieczania danych, a także zagrożenia i niektóre rodzaje ataków na bazy danych. W drugim rozdziale wskazano najważniejsze akty prawne dotyczące badanej problematyki. Rozwinięty został opis i charakterystyka zabezpieczeń oraz zagrożeń związanych z informatyzacją administracji publicznej. Kolejny rozdział przedstawia problem badawczy na przykładzie ePUAP. Opisuje podstawowe funkcje systemu, sposób pozyskiwania danych przez system, a także techniki zabezpieczeń przechowywanych danych. Ostatni rozdział został poświęcony opisowi wad i zalet informatyzacji, wskazaniu zagrożeń związanych z funkcjonowaniem ePUAP. Przedstawiono również sugerowane zmiany i kierunki rozwoju platformy ePUAP.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca licencjacka - Sylwia Lipińska 1.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13182

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT466cc380b03c4980a8577a658f9a207d/
URN
urn:pw-repo:WUT466cc380b03c4980a8577a658f9a207d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony