Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The advantages and disadvantages of public administration informatization with regard to data security

Sylwia Anna Lipińska

Abstract

This thesis is specifically concerned with the effect of computerization in Public Administration on data security. The subject of this study is Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP). First chapter describes key terms such as: computerization, electronic document, and personal data. It presents basic methods of data protection, defines threats and few types of attacks on databases. Second chapter contains the most essential legal acts, characterizes protections and describes hazards emerging due to computerization in Public Administration. Next chapter investigates ePUAP. It explores its basic functions, methods of data collection, and techniques of data protection. The last chapter reveals weaknesses and strengths of computerization in Public Administration. It highlights hazards in ePUAP functionality. In the end recommended changes and possible lines of action in ePUAP development are described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sylwia Anna Lipińska (FASS) Sylwia Anna Lipińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wady i zalety informatyzacji w administracji publicznej w odniesieniu do bezpieczeństwa danych
Supervisor
Paweł Stacewicz (FASS/DPEA) Paweł Stacewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Stacewicz (FASS/DPEA) Paweł Stacewicz,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Informatyzacja, e-administracja, ePUAP, Informatyka, Bezpieczeństwo danych
Keywords in English
informatization, e-Government, ePUAP, Informatics, Data security
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zostały opisane wady i zalety informatyzacji administracji publicznej w odniesieniu do bezpieczeństwa danych. Problematyka pracy została przedstawiona na przykładzie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W pierwszym rozdziale zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia takie jak: informatyzacja, dane, dokument elektroniczny, dane osobowe. Zdefiniowane zostały również podstawowe metody zabezpieczania danych, a także zagrożenia i niektóre rodzaje ataków na bazy danych. W drugim rozdziale wskazano najważniejsze akty prawne dotyczące badanej problematyki. Rozwinięty został opis i charakterystyka zabezpieczeń oraz zagrożeń związanych z informatyzacją administracji publicznej. Kolejny rozdział przedstawia problem badawczy na przykładzie ePUAP. Opisuje podstawowe funkcje systemu, sposób pozyskiwania danych przez system, a także techniki zabezpieczeń przechowywanych danych. Ostatni rozdział został poświęcony opisowi wad i zalet informatyzacji, wskazaniu zagrożeń związanych z funkcjonowaniem ePUAP. Przedstawiono również sugerowane zmiany i kierunki rozwoju platformy ePUAP.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka - Sylwia Lipińska 1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13182

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT466cc380b03c4980a8577a658f9a207d/
URN
urn:pw-repo:WUT466cc380b03c4980a8577a658f9a207d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page