Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Usability and quality analysis of the "Młociny" transport hub by Assesment Method of Public Transport Interchanges¹ (Piotr Krukowski, Piotr Olszewski, Marcin Wapniarski)¹

Tomasz Koc

Abstract

The main aim of the thesis is the analysis and evaluation of the "Młociny" Transport Hub related to transfer conditions between various public transport subsystems including tram, metro, city bus, long-distance bus and P + R parking users. Performed analyses and calculations based on the Assessment Method of Public Transport Interchanges (AMPTI). With application of the AMPTI method it was possible to assess quality of the particular levels of the interchange functionality. It included the hub integration, access, passenger information system additional services quality. The scope of the analyses included also survey of random passengers paths inside the hub. Performed survey abled determination of the internal OD relations of passengers which make transfers in the analyzed node. The Author of the diploma used some earlier analysis performed by Transplan and WYG International and performed site visits which were documented on pictures. Performed audit results showed that the "Młociny" Transport Hub has good quality. The strengths of the facility turned out to be good infrastructure, high compactness, and a very good sense of personal security in its area. The disadvantages identified by the author of the work were: poor degree of pedestrian safety, only satisfactory spatial availability and passenger information. As part of the applied method AMPTI there was carried out an additional evaluation of the spatial efficiency of the hub. The Author suggested the used methodology development and proposed one additional indicator which will enable assessment of transport hubs surface efficiency.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Koc (FCE) Tomasz Koc,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza użytkowo-jakościowa węzła komunikacyjneo "Młociny" za pomocą wskaźnikowej oceny węzłów przesiadkowych¹ (Piotr Krukowski, Piotr Olszewski, Marcin Wapniarski)¹
Supervisor
Tomasz Jacek Dybicz (FCE/IRB) Tomasz Jacek Dybicz,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
96
Internal identifier
DIL-5286
Reviewers
Tomasz Jacek Dybicz (FCE/IRB) Tomasz Jacek Dybicz,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
węzeł komunikacyjny „Młociny”, węzeł przesiadkowy, przesiadka, wskaźnikowa metoda oceny węzłów, transport publiczny
Keywords in English
"Młociny" Transport Hub, transport hub, interchange node, interchange, Assesment Method of Public Transport Interchanges, public transport
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena węzła komunikacyjnego „Młociny” w odniesieniu do warunków przesiadanie pomiędzy różnymi podsystemami transportu (tramwaj, metro, autobus miejski, autobus dalekobieżny, parking P+R). W celu określenia jakości użytkowo-funkcjonalnej obiektu do oceny zastosowana została wskaźnikowa metoda oceny węzłów przesiadkowych. Dzięki jej użyciu możliwe było określenie w jakim stopniu węzeł jest zintegrowany, dostępny architektonicznie, wyposażony w informację pasażerską oraz wyposażony w funkcje dodatkowe. W ramach określania zwartości Węzła Komunikacyjnego „Młociny” zostało przeprowadzone badanie polegające na śledzeniu losowych podróżnych. Celem badania było poznanie orientacyjnej więźby przesiadek jakie występują na terenie przedmiotowego obiektu. Przeprowadzony przez autora pracy dyplomowej audyt oparty był na wcześniejszej analizie firmy Transplan i WYG oraz wizji lokalnej udokumentowanej fotoreportażem. Wykazał on, iż węzeł komunikacyjny „Młociny” jest w dobrym stanie. Mocnymi stronami obiektu okazała się być dobra infrastruktura, duża zwartość peronów względem siebie, bardzo dobre poczucie bezpieczeństwa osobistego na jego terenie. Minusami stwierdzonymi przez autora pracy były: zły stopień bezpieczeństwo ruchu pieszego, tylko zadowalająca dostępność przestrzenna oraz informacja pasażerska. W ramach metodologii oceny wskaźnikowej węzłów przesiadkowych autor pracy przeprowadził dodatkową ocenę efektywności przestrzennej węzła, która to została zaproponowana w rozszerzeniu metodologii oraz zaproponował jeden dodatkowy, autorski wskaźnik określający efektywność powierzchniową węzła przesiadkowego.
File
  • File: 1
    Praca_inż_Tomasza_Koca_214113.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12234

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4654d80ef4994e2587bc9eaefccfc059/
URN
urn:pw-repo:WUT4654d80ef4994e2587bc9eaefccfc059

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page