Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Respiratory monitor using infrared radiation

Joanna Kamila Kotynia

Abstract

This thesis describes the process of creating a model of device for respiration monitoring, using infrared radiation, so as to reconstruct the respiratory rhythm. In the implementation an integrated sensor comprising infrared light emitting diode and a photodiode representing receiver of radiation reflected from patient body was used. In this way the need for mounting components on the body of the subject was eliminated. For system control, signal sampling and data transmission Funduino board is used. Data processing, using discrete Fourier transform, is implemented in MATLAB. Tests conducted on volunteers confirmed the correctness of calculated frequencies and proper functioning of the system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Kamila Kotynia (FEIT) Joanna Kamila Kotynia,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Monitor oddechu wykorzystujący promieniowanie podczerwone
Supervisor
Marek Wojciech Rupniewski (FEIT/PE) Marek Wojciech Rupniewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Wojciech Rupniewski (FEIT/PE) Marek Wojciech Rupniewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Olszewski (FEIT/IRMT) Tomasz Olszewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Częstotliwość oddychania, monitor oddechu, rytm oddechowy.
Keywords in English
Breathing rate, respiratory monitor, respiratory rhythm.
Abstract in Polish
W pracy opisany jest proces tworzenia modelu urządzenia wykorzystującego promieniowanie podczerwone, służącego do monitorowania procesu oddychania w sposób umożliwiający odtworzenie rytmu oddechowego. W realizacji wykorzystano czujnik będący scaleniem diody emitującej promieniowanie podczerwone oraz fotodiody stanowiącej odbiornik promieniowania odbitego od ciała badanego. W ten sposób wyeliminowano konieczność montowania elementów na ciele badanego. Sterowanie, próbkowanie sygnału oraz transmisję danych do komputera klasy PC zrealizowano za pomocą płytki uruchomieniowej Funduino. Przetwarzanie wyników z wykorzystaniem dyskretnej transformaty Fouriera zaimplementowano w środowisku MATLAB. Przeprowadzono testy potwierdzające poprawność wyznaczanych częstotliwości, a tym samym prawidłowe działanie całego systemu.
File
  • File: 1
    Joanna Kamila KOTYNIA Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9784

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT461d894cde3a48ad917f2679274990be/
URN
urn:pw-repo:WUT461d894cde3a48ad917f2679274990be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page