Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of oversized cargo transportation based on the given company

Bogna Anna Krawczyk

Abstract

This engineering work includes a project of oversized cargo transportation based on the given company. The analysis of two computable options about the transportation of goods on the Żagań – Szczecin way was done. Each of them used other means of transportation with different price and parameters. The theoretical part of this work includes the characteristics of a transportation company „TurBonia S.A.” and a detailed description of means of transportation that belong to the company, such as: Nooteboom (EURO-71-03) trailers and Kässbohrer (low loader 5 axial expanded, 2 torsion axles/SLA 5 LP 5) and a tractor unit MAN TGA 41.530. Because of a diversification of the parametres and prices of particular trailers two project options have been laid down. These vehicles were used to an oversized cargo transportation which was a Russian tank T-90 ’Vladimir’. Such transport of heavy goods requires a very precise delineation of transport route including allowed pressures on the vehicle axles not to violate the road infrastructure. The cargo transportation took place between two military headquarters in Żagań and Szczecin with a fleet transit from the transportation company headquarters in Grodzisk Mazowiecki. The next part of the work consisted of the analysis of legal acts about oversized cargo transportation. I have described, inter alia, the laws about guiding the vehicles transporting special goods, permissions for the transportation and the fees for them. The ending part of the work included the data to do the calculations of the project cartage of the given load. Summing up all the results, the total price of the transportation was given. The 1st option, of which the total cartage was 14 887 zl, appeared to be cheaper 397 zl (2,6%) than the 2nd option, which was 15 284 zl. According to it, the 2nd cargo delivery option of oversized cargo transportation using a cheaper trailer and a cheaper truck unit was chosen.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bogna Anna Krawczyk (FT) Bogna Anna Krawczyk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt przewozu ładunku nienormatywnego na przykładzie wybranej firmy
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, ładunek nienormatywny, zadanie przewozowe, koszty
Keywords in English
transportation, oversized cargo, cargo delivery, cartage
Abstract in Polish
Praca inżynierska zawiera projekt przewozu ładunku nienormatywnego na podstawie wybranej firmy. Dokonano w niej analizy dwóch wariantów obliczeniowych dotyczących przewozu towarów na trasie Żagań – Szczecin. Każdy z nich wykorzystywał inny środek transportu, różniący się parametrami oraz ceną. Część teoretyczna pracy zawiera charakterystykę firmy przewozowej „TurBonia S.A.” oraz szczegółowy opis parametrów środków transportu: naczep Nooteboom (EURO-71-03) i Kässbohrer (niskopodwoziowa 5 osiowa rozciągana, 2 osie skrętne/SLA 5 LP 5) oraz ciągnika MAN TGA 41.530, należących do tej firmy. Opracowane zostały dwa warianty projektu ze względu na zróżnicowanie parametrów oraz cen poszczególnych naczep. Pojazdy te zostały wykorzystane do przewozu ładunku nienormatywnego, jakim był rosyjski czołg T-90 „Vladimir”. Transport towarów ciężkich wymaga dokładnego wyznaczenia trasy przewozu, ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczalnych nacisków na osie pojazdu, tak aby nie naruszyć infrastruktury drogowej. Przewóz ładunków odbył się między dwiema bazami wojskowymi znajdującymi się w Żaganiu oraz Szczecinie, z przejazdem taboru z bazy transportowej firmy znajdującej się w Grodzisku Mazowieckim. Kolejny punkt pracy zawierał analizę aktów prawnych regulujących przewóz ładunków nienormatywnych. Opisane zostały m.in. ustawy dotyczące pilotowania pojazdów przewożących towary specjalne, zezwoleń na wykonywanie przewozów oraz opłat za ich wydawanie. Końcowy etap pracy zawierał założenia potrzebne do wykonania części obliczeniowej dotyczącej kosztów projektu przewozu określonego ładunku. W podsumowaniu uzyskanych wyników została podana całkowita cena wykonanego transportu. Wariant 1, którego kompletny koszt przewozu wyniósł 14 887 zł okazał się tańszy od wariantu 2 o 397 (2,6%), którego cena przewozu sięga 15 284 zł. W związku z tym wybrano wariant 2, zakładający realizacje zadania przewozowego, jakim jest transport ładunku nienormatywnego, przy użyciu tańszej naczepy oraz ciągnika siodłowego.
File
  • File: 1
    praca inzynierska BOGNA KRAWCZYK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9595

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4610b6378921408f8df3a5296d4562d0/
URN
urn:pw-repo:WUT4610b6378921408f8df3a5296d4562d0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page