Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The optimization of CE-ICP-MS method for interactions of tumor-targeting metal-based nanomaterials with components of human cancer cell’s cytosol

Paulina Popielarczyk

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Popielarczyk (FC) Paulina Popielarczyk,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Optymalizacja metody CE-ICP-MS badania oddziaływań nowotworowo ukierunkowanych metalonanomateriałów ze składnikami cytozolu komórek nowotworowych
Supervisor
Maciej Jarosz (FC/CAC) Maciej Jarosz,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marta Maria Jarczewska (FC/CMB) Marta Maria Jarczewska,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Maciej Jarosz (FC/CAC) Maciej Jarosz,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
nanomateriały, kropki kwantowe, nowotwór, elektroforeza kapilarna, spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie, techniki łączone
Keywords in English
nanomaterials, quantum dots, cancer, Capillary Electrophoresis, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, hyphenated techniques
File
  • File: 1
    praca_inż-Popielarczyk_Paulina-264108.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 22463

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT45d3a395e779426da505f60665f02c5f/
URN
urn:pw-repo:WUT45d3a395e779426da505f60665f02c5f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page