Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ doładowania na obciążenia mechaniczne w układzie tłokowo korbowym silnika spalinowego na przykładzie silników OM 364 i OM 364 LA

Damian Horaczyński

Abstract

The purpose of this work is to determine the influence on the load of mechanical stress in piston-crank system in automotive engine basing on the examples of engines produced by Mercedes- Benz Company. In the analysis of the system naturally aspirated engine OM 364 and supercharged engine with charge air cooling OM 364 LA were taken into account and used to conduct the research. The first chapter presents basic information about a compression ignition engine load, with specific descriptions of the aforementioned engines. The main focus is on the components of the piston- crank system. In the second chapter the impact of forces on the piston- crank system of the two given engines is described and compared. The next part of analysis includes calculations of strength of selected system parts, with specific reference to piston- crank system, for both engines. These values have a significant impact on the engine construction. The final part focuses on the engine balance.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Damian Horaczyński (WSiMR) Damian Horaczyński Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Wpływ doładowania na obciążenia mechaniczne w układzie tłokowo korbowym silnika spalinowego na przykładzie silników OM 364 i OM 364 LA
Promotor
Ewa Fudalej-Kostrzewa (WSiMR/IPiMR) Ewa Fudalej-Kostrzewa Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Stanisław Wojciech Kruczyński (WSiMR/IPiMR) Stanisław Wojciech Kruczyński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-01-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Ewa Fudalej-Kostrzewa (WSiMR/IPiMR) Ewa Fudalej-Kostrzewa Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Maciej Tułodziecki (WSiMR/IPiMR) Maciej Tułodziecki Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
1. Doładowanie silnika ZS 2. Układ tłokowo-korbowy 3. Obciążenia mechaniczne 4. Wyrównoważenie
Słowa kluczowe w języku angielskim
1. Engine load 2. Piston-crank system 3. Mechanical stress 4. Engine balance
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy jest ustalenie wpływu doładowania na obciążenia mechaniczne w układzie tłokowo-korbowym silnika spalinowego na przykładzie silników produkowanych przez firmę Mercedes-Benz. W pracy przedstawiono silnik wolnossący OM 364 oraz silnik doładowany z chłodnicą powietrza doładowanego OM 364 LA. Na ich podstawie przeprowadzono badania. W pierwszym rozdziale zawarte są podstawowe informacje dotyczące doładowania silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono także badane silniki oraz podstawowe układy które w nich zastosowano. Szczególną uwagę zwrócono na części układu tłokowo-korbowego. Drugi rozdział został poświęcony siłom działającym na układ tłokowo-korbowy badanych silników. Omówiono w nim przebiegi tych sił oraz porównano odpowiednie siły obydwu silników. Kolejny rozdział przedstawia obliczenia wybranych części silnika. Dla obu silników wykonano obliczenia wybranych części układu korbowego, których parametry wytrzymałościowe mają istotny wpływ na konstrukcję i eksploatacje silnika. W czwartym rozdziale zostało przedstawione zagadnienie wyrównoważenia silnika.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Damian Horaczyński nr. indeksu 226911.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9007

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT45c061637f00435ca23bf6ce6b3dcd59/
URN
urn:pw-repo:WUT45c061637f00435ca23bf6ce6b3dcd59

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony