Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence on the load of mechanical stress in piston-crank system in automotive engine using the examples OM 364 and OM 364 LA engine

Damian Horaczyński

Abstract

The purpose of this work is to determine the influence on the load of mechanical stress in piston-crank system in automotive engine basing on the examples of engines produced by Mercedes- Benz Company. In the analysis of the system naturally aspirated engine OM 364 and supercharged engine with charge air cooling OM 364 LA were taken into account and used to conduct the research. The first chapter presents basic information about a compression ignition engine load, with specific descriptions of the aforementioned engines. The main focus is on the components of the piston- crank system. In the second chapter the impact of forces on the piston- crank system of the two given engines is described and compared. The next part of analysis includes calculations of strength of selected system parts, with specific reference to piston- crank system, for both engines. These values have a significant impact on the engine construction. The final part focuses on the engine balance.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Horaczyński (FACME) Damian Horaczyński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wpływ doładowania na obciążenia mechaniczne w układzie tłokowo korbowym silnika spalinowego na przykładzie silników OM 364 i OM 364 LA
Supervisor
Ewa Fudalej-Kostrzewa (FACME/IV&CE) Ewa Fudalej-Kostrzewa,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME/IV&CE) Stanisław Wojciech Kruczyński,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Fudalej-Kostrzewa (FACME/IV&CE) Ewa Fudalej-Kostrzewa,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV&CE) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Doładowanie silnika ZS 2. Układ tłokowo-korbowy 3. Obciążenia mechaniczne 4. Wyrównoważenie
Keywords in English
1. Engine load 2. Piston-crank system 3. Mechanical stress 4. Engine balance
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest ustalenie wpływu doładowania na obciążenia mechaniczne w układzie tłokowo-korbowym silnika spalinowego na przykładzie silników produkowanych przez firmę Mercedes-Benz. W pracy przedstawiono silnik wolnossący OM 364 oraz silnik doładowany z chłodnicą powietrza doładowanego OM 364 LA. Na ich podstawie przeprowadzono badania. W pierwszym rozdziale zawarte są podstawowe informacje dotyczące doładowania silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono także badane silniki oraz podstawowe układy które w nich zastosowano. Szczególną uwagę zwrócono na części układu tłokowo-korbowego. Drugi rozdział został poświęcony siłom działającym na układ tłokowo-korbowy badanych silników. Omówiono w nim przebiegi tych sił oraz porównano odpowiednie siły obydwu silników. Kolejny rozdział przedstawia obliczenia wybranych części silnika. Dla obu silników wykonano obliczenia wybranych części układu korbowego, których parametry wytrzymałościowe mają istotny wpływ na konstrukcję i eksploatacje silnika. W czwartym rozdziale zostało przedstawione zagadnienie wyrównoważenia silnika.
File
  • File: 1
    Damian Horaczyński nr. indeksu 226911.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9007

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT45c061637f00435ca23bf6ce6b3dcd59/
URN
urn:pw-repo:WUT45c061637f00435ca23bf6ce6b3dcd59

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page