Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza dynamiczna podwozia przedniego samolotu PZL M28

Krzysztof Baj

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Baj (FPAE) Krzysztof Baj,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-09-2009
Issue date (year)
2009
Pages
51
Internal identifier
MEL; PD-888
Reviewers
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Paweł Pyrzanowski (FPAE/IAAM) Paweł Pyrzanowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, SAMOLOTY WOJSKOWE, ANALIZA DYNAMICZNA, ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie metod numerycznych analiz podwozia samolotu oraz zaproponowanie jej zastosowania do oceny pracy danego mechanizmu w warunkach ekspolatacyjnych. Zakres pracy obejmuje metody przeprowadzenia następujących analiz: - dynamicznej przedniego podwozia podporowego wojskowego samolotu transportowego PZL Mielec M28 Skytruck z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego Adams, -wytrzymałościowej głównego elementu nośnego ww. podwozia, którym jest cylinder tłoczyska przy użyciu pakietu obliczeniowego Ansys. Dodatkowo tematyką pracy jest zwrócenie uwagi na przyjmowane założenia podczas modelowania oraz ich wpływ na jakość obliczeń.
File
  • File: 1
    Praca inz.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT457ca3d558574e6b910355e7547173be/
URN
urn:pw-repo:WUT457ca3d558574e6b910355e7547173be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page