Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological process of part using CAD / CAM systems

Adrian Izdebski

Abstract

This diploma thesis is a part project developed using CAD / CAM systems. The theoretical description includes the most important parameters of the milling process, and also presents the division of milling machines with their characteristics and application. In addition, the construction of conventional and numerically controlled machine tools has been compared. The work includes a review of current cutting tools and a detailed description of the materials from which they are made. Operations carried out on milling machines are distinguished and defined. The rest of the theoretical description contains information on the CAD / CAM programs used with a brief description of each of them. Methods of programming CNC machine tools as well as detailed explanation of their operation and their construction have been approximated. The practical element of the diploma thesis is the design and actual execution of the parts. The 3D model was developed in the SolidWorks environment. Next, the created solid was exported to the PTC Creo program, where the machining process was completed, which resulted in the generation of the G code. Works in PTC Creo, just like creating a solid, have been described in great detail. The created G code was introduced into the Haas TM - 1P milling machine. Then the element obtained was additionally subjected to electro-erosion treatment to remove the remains of the blank after the milling process. After these activities a roughness measurement was carried out and compared to the requirements indicated in the technical drawing. The whole study is completed by the conclusions creat-ed during the creation of this thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Izdebski (FPE) Adrian Izdebski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny części z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Obrabiarki CNC, Programy CAD/CAM, PTC Creo, SolidWorks, Frezowanie, Ob-róbka skrawaniem, Chropowatość
Keywords in English
CNC machine tools, CAD / CAM programs, PTC Creo, SolidWorks, Milling, Ma-chining, Roughness
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa stanowi projekt części opracowany za pomocą systemów CAD/CAM. W opisie teoretycznym zawarte zostały najważniejsze parametry procesu frezowania, a także przedstawiono podział urządzeń frezarskich wraz z charakterystyką i zastosowaniem. Ponadto została porównana budowa obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie. Praca zawiera przegląd współcześnie stosowanych narzędzi skrawających a także szczegółowy opis materiałów z których są wykonywane. Rozróżnione i zdefiniowane zostały operacje wykonywane na frezarkach. Dalsza część opisu teoretycznego zawiera informacje na temat stosowanych pro-gramów CAD/CAM z krótką charakterystyką każdego z nich. Przybliżone zostały metody programowania obrabiarek CNC a także szczegółowo wyjaśnione działanie i ich budowa. Element praktyczny pracy dyplomowej stanowi zaprojektowanie i rzeczywiste wy-konanie części. Model 3D został opracowany w środowisku SolidWorks. Następnie utworzona bryła została eksportowana do programu PTC Creo, gdzie został zaprojektowany proces obróbki, który zakończył się wygenerowaniem G code’u. Prace w PTC Creo, podobnie jak tworzenie bryły, zostały bardzo szczegółowo opisane. Utworzony G code został wprowadzony do frezarki Haas TM – 1P. Następnie uzyskany element został dodatkowo poddany obróbce elektroerozyjnej celem usunięcia pozostałości półfabrykatu po procesie frezowania. Po tych czynnościach przeprowadzono pomiar chropowatości i porównano względem wymagań oznaczonych na rysunku technicznym. Całe opracowanie kończą wnioski powstałe podczas tworzenia niniejszej pracy dyplomowej.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Adrian_Izdebski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30755

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4516db1494814f0cb704f11793eefd5b/
URN
urn:pw-repo:WUT4516db1494814f0cb704f11793eefd5b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page