Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Regulated economic activity as an instrument used for limiting economic freedom

Mateusz Robert Bednarski

Abstract

The following Bachelor is primarily focused on proper definition of economic freedom, it's origin and concepts connected with it. Moreover, the Bachelor is focused around the theme of economic activities which are regulated and it shows some similarities between them. The first chapter is going to discuss the definition of economic freedom in details, but also its genesis. It is also going to talk about economic freedom in connection with current Constitution. Next chapter, which is the second one, is divided into two parts: theoretical and practical. The first one talks mostly about forms of economic control, such as concession, permission and regulated economic activity, but it also defines what forms of controls mean. The practical part shows how these forms looked like in previous acts. The third, and the last chapter presents the catalogue of regulated economic activities which are in force of the law. Then, it discusses the intentions of legislator, the way of editing criteria required to fulfill if one wants to manage proper economic activity and finally it shows the analysis of chosen regulated economic activities of which task is to confirm the thesis of the Bachelor.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Mateusz Robert Bednarski (FASS) Mateusz Robert Bednarski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Działalność regulowana jako instrument ograniczenia wolności gospodarczej
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
wolność gospodarcza, ograniczenie wolności gospodarczej, reglamentacja, działalność regulowana, koncesja, zezwolenie
Keywords in English
economic freedom, limited economic freedom, economic control, regulated economic activity, concession, permission
Abstract in Polish
Poniższa praca koncentruje się przede wszystkim na odpowiednim zdefiniowaniu pojęcia wolności gospodarczej, jej genezy oraz pojęć z nią związanych. Ponadto skupia się także wokół działalności objętych reglamentacją i wykazuje podobieństwa między nimi. Pierwszy z rozdziałów pracy omówi szczegółowo samo pojęcie wolności gospodarczej, ale także jego genezę. Poruszony zostanie również temat wolności gospodarczej na gruncie obecnej Konstytucji RP. Kolejny rozdział został w pewien sposób podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza z nich mówi o formach reglamentacji, takich jak koncesja, zezwolenie oraz działalność regulowana, ale definiuje także samo pojęcie. Z kolei część praktyczna przedstawia jak to wyglądało w kolejnych ustawach dotyczących wolności gospodarczej. Trzeci i jednocześnie ostatni rozdział przedstawia katalog obecnie obowiązujących działalności regulowanych. Następnie praca omawia intencje jakie kierowały ustawodawcą, sposób redagowania kryteriów wymaganych do spełnienia, by prowadzić odpowiednią działalność oraz analizę wybranych działalności regulowanych, których zadaniem jest potwierdzenie tezy pracy.
File
  • File: 1
    Mateusz_Bednarski_licencjat.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12529

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT45028915ce404494b9d79ea24df48d1f/
URN
urn:pw-repo:WUT45028915ce404494b9d79ea24df48d1f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page