Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Radio token using the Bluetooth technology

Radosław Matwiejczuk

Abstract

The aim of this thesis is an implementation of a radio token communicating via the Bluetooth technology. The methods of three basic authentication categories (based on something you know, something you have and something you are) were reviewed within this thesis. Basic advantages and disadvantages of authentication methods (in general) were presented. In order to identify proper tools, the overview of the cryptographic methods was performed. The analysis enables a selection of the standard components of the token as well as suitable security techniques. Several authentication scenarios, possible to be implemented in the device, have been considered. The token has been designed, implemented and programmed, and a p1aform for further research has been prepared. The considered security scenarios as well as other factors having influence on system parameters have been tested. The tests have been performed in terms of the device range, the energy consumption, the security level and the authentication time.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Matwiejczuk (FEIT/PE) Radosław Matwiejczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Token radiowy wykorzystujący technologię Bluetooth
Supervisor
Krzysztof Gołofit (FEIT/PE) Krzysztof Gołofit,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-73
Keywords in Polish
token Bluetooth, bezpieczeństwo informacji, uwierzytelnianie, kryptografia, podpis cyfrowy, krzywe eliptyczne, krzywa Ed25519, Bluetooth, BTM-112, mikrokontroler, Atmega32L, ogniwa pierwotne, ogniwa wtórne, biblioteka NaC1, LFSR, SHA-2
Keywords in English
Bluetooth token, information security, authentication, cryptography, digitał signature, elliptic curves, Ed25519 curve, Bluetooth, BTM- 112, microcontroller, Atmega32L, primary cells, secondary cells, NaC1 library, LFSR, SHA-2
Abstract in Polish
Celem pracy jest realizacja tokena radiowego komunikującego się w oparciu o technologię Bluetooth. W ramach pracy dokonano przeglądu metod trzech podstawowych kategorii uwierzytelniania (opartego na wiedzy, posiadaniu i biometrykach). Przedstawiono pokrótce zalety i wady poszczególnych metod uwierzytelniania. Sporządzony został przegląd narzędzi kryptograficznych, mogących znaleźć zastosowanie w uwierzytelnianiu. Przeprowadzona została analiza rynku, pozwalająca dokonać wyboru standardowych komponentów, będących podstawowymi elementami układu tokena. W ramach pracy rozważone zostały scenariusze uwierzytelniania, możliwe do zaimplementowania w urządzeniu. Zaprojektowano, wykonano i oprogramowano prototyp tokena - będący platformą do kolejnych badań. Przetestowano rozważane scenariusze, jak również elementy wpływające na parametry układu. Testowanie zostało przeprowadzone pod kątem zasięgu pracy urządzenia, zużycia energii przez układ, oferowanego poziomu bezpieczeństwa oraz szybkości uwierzytelnienia.
File
  • File: 1
    R.Matwiejczuk - Token radiowy wykorzystujący technologię Bluetooth.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44d8b32d0ba7427b934163634865f7e4/
URN
urn:pw-repo:WUT44d8b32d0ba7427b934163634865f7e4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page