Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Biblioteka do wizualizacji postępów programistycznych

Marcin Hałasa

Abstract

This paper creates a programming library for data visualization. It also shows possibilities of created tool by visualization of data describing progress of people in programming technologies. Those data might be the data that would be available in an application that allows its users to check their programming skills. Created library provides functions that allows you to create different kind of visualizations. This are basic charts like bar chart, line chart or scatter plot extended with user interactivity and possibility to present multidimensional data. Apart from that there are available a few less known visalizations like bubble chart or sunburst chart. Library allows to visualize any kind of data. Data describing programming progess that are used in this paper are only an example showing what are capabilities of created tool. Library was created in JavaScript programming language with usage of D3.js librar
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marcin Hałasa (WEiTI/II) Marcin Hałasa Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Biblioteka do wizualizacji postępów programistycznych
Promotor
Krzysztof Gracki (WEiTI/II) Krzysztof Gracki Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Kierunek / specjalność studiów
, Informatyka (Computer Science)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
108/19 (2701)
Recenzenci
Zbigniew Szymański (WEiTI/II) Zbigniew Szymański Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Krzysztof Gracki (WEiTI/II) Krzysztof Gracki Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
wizualizacja danych, wykres, grafika, postępy programistyczne, JavaScript, D3.js, strona internetowa, przeglądarka internetowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
data visualization, chart, graphic, programming progress, JavaScript, D3.js, web page, web browser
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest stworzenie biblioteki umożliwiającej wizualizację danych i przedstawienie jej możliwości na podstawie danych związanych z realizacją zadań programistycznych. Mogą to być takie dane, które byłyby dostępne w portalu umożliwiającym sprawdzanie swoich umiejętności programistycznych. Stworzona biblioteka udostępnia funkcje służące do tworzenia różnego rodzaju wizualizacji. Są to typowe wykresy takie jak wykres słupkowy, kołowy czy liniowy, wzbogacone o interakcję z użytkownikiem oraz możliwość wyświetlania danych wielowymiarowych. Poza klasycznymi wykresami dostępnych jest kilka innych, mniej znanych wykresów służących do prezentacji danych, takich jak wykres bąbelkowy czy wykres pierścieniowy. W praktyce biblioteka umożliwia wizualizację dowolnych danych, a wykorzystane w pracy dane o postępach programistyczych są jedynie przykładem przedstawiającym jej możliwości. Do stworzenia biblioteki wykorzystany został język JavaScript wraz z biblioteką D3.js.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_dyplomowa_Marcin_Hałasa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35845

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44d13c2b0d404448af445da0fccee8f7/
URN
urn:pw-repo:WUT44d13c2b0d404448af445da0fccee8f7

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony