Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Library for visualization of programming progress

Marcin Hałasa

Abstract

This paper creates a programming library for data visualization. It also shows possibilities of created tool by visualization of data describing progress of people in programming technologies. Those data might be the data that would be available in an application that allows its users to check their programming skills. Created library provides functions that allows you to create different kind of visualizations. This are basic charts like bar chart, line chart or scatter plot extended with user interactivity and possibility to present multidimensional data. Apart from that there are available a few less known visalizations like bubble chart or sunburst chart. Library allows to visualize any kind of data. Data describing programming progess that are used in this paper are only an example showing what are capabilities of created tool. Library was created in JavaScript programming language with usage of D3.js librar
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Hałasa (FEIT/ICS) Marcin Hałasa,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Biblioteka do wizualizacji postępów programistycznych
Supervisor
Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
108/19 (2701)
Reviewers
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
wizualizacja danych, wykres, grafika, postępy programistyczne, JavaScript, D3.js, strona internetowa, przeglądarka internetowa
Keywords in English
data visualization, chart, graphic, programming progress, JavaScript, D3.js, web page, web browser
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie biblioteki umożliwiającej wizualizację danych i przedstawienie jej możliwości na podstawie danych związanych z realizacją zadań programistycznych. Mogą to być takie dane, które byłyby dostępne w portalu umożliwiającym sprawdzanie swoich umiejętności programistycznych. Stworzona biblioteka udostępnia funkcje służące do tworzenia różnego rodzaju wizualizacji. Są to typowe wykresy takie jak wykres słupkowy, kołowy czy liniowy, wzbogacone o interakcję z użytkownikiem oraz możliwość wyświetlania danych wielowymiarowych. Poza klasycznymi wykresami dostępnych jest kilka innych, mniej znanych wykresów służących do prezentacji danych, takich jak wykres bąbelkowy czy wykres pierścieniowy. W praktyce biblioteka umożliwia wizualizację dowolnych danych, a wykorzystane w pracy dane o postępach programistyczych są jedynie przykładem przedstawiającym jej możliwości. Do stworzenia biblioteki wykorzystany został język JavaScript wraz z biblioteką D3.js.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Marcin_Hałasa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35845

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44d13c2b0d404448af445da0fccee8f7/
URN
urn:pw-repo:WUT44d13c2b0d404448af445da0fccee8f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page