Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Telemetry system for a low fuel consumption vehicle

Kasandra Krawczyk

Abstract

The main goal of this thesis is to create a telemetry system for a low fuel consumption vehicle, which will enable tracking its parameters at a distance using radio modules. These types of systems are becoming popular in automotive industry, and in case of a vehicle taking part in Shell Eco-Marathon competition, telemetry has a particularly important function. Ability to observe and collect data when the car is on the track allows for optimization of driving strategy, which can play a key role in the final result of the vehicle. The thesis was divided into two main parts. First of them contains detailed description of the electric and electronic architecture of a vehicle including electronic system created for the needs of the telemetry. There is also a comprehensive description of the mechanisms and algorithms used in the software stored in the memory of the microcontroller from the STM32 family, which is an executive element of the entire system. The second part of the thesis presents the construction of a computer application written in C#, compatible with the created system, which main tasks are receiving data from the vehicle, processing it and presenting to the user in a legible way. Details of all tools used to build the application, offered by the .NET programming platform developed by Microsoft are also described. The thesis also deals with the issue of two-way telemetry, in which data flow takes place not only from the car to the computer but also the other way round. Created prototype of such a communication system, in which user can control the car from the computer by switching on and off the position lights, was described. There were also possibilities of the future implementation of a fully functional two-way telemetry system in the vehicle and its application described. The whole work is open. Created data transmission system allows to expand the application in order to monitor a greater number of vehicle parameters and leaves the possibility to introduce many new functionalities, some of which have been described in the context of the future development of the application. At the moment, the goal of the system is to optimize the driving strategy during the upcoming competition Shell Eco-Marathon 2019 London.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kasandra Krawczyk (FPAE) Kasandra Krawczyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
System telemetrii do pojazdu o minimalnym zużyciu paliwa
Supervisor
Jerzy Kuta (FPAE/IHE) Jerzy Kuta,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
62
Internal identifier
MEL; PD-4955
Reviewers
Jerzy Kuta (FPAE/IHE) Jerzy Kuta,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
telemetria samochodowa, system komunikacji radiowej, magistrala CAN, Shell Eco-marathon, SKAP, minimalizacja zużycia paliwa, elektronika samochodowa, mikrokontroler STM32, aplikacja WPF
Keywords in English
car telemetry, radio communication system, CAN bus, Shell Eco-Marathon, SKAP, minimizing fuel consumption, car electronics, microcontroller STM32, WPF application
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie systemu telemetrii do pojazdu o minimalnym zużyciu paliwa, umożliwiającego podgląd parametrów pracy na odległość przy pomocy modułu radiowego. Tego typu systemy są coraz bardziej powszechne w motoryzacji, a w przypadku pojazdu startującego w zawodach Shell Eco-marathon telemetria pełni szczególnie ważną funkcję. Możliwość obserwacji i zbierania danych podczas pokonywania toru pozwala na optymalizację strategii przejazdu, która może odegrać kluczową rolę w końcowym wyniku pojazdu. Praca podzielona została na dwie główne części. Pierwsza z nich zawiera szczegółowy opis architektury elektryczno-elektronicznej pojazdu wraz z przedstawieniem układu elektronicznego stworzonego na potrzeby systemu telemetrii. Znajduje się w niej również obszerny opis mechanizmów oraz algorytmów wykorzystanych w oprogramowaniu umieszczonym w pamięci mikrokontrolera z rodziny STM32, będącego głównym elementem wykonawczym układu. W drugiej części pracy przedstawiona została budowa aplikacji komputerowej napisanej w języku C#, kompatybilnej ze stworzonym systemem, do której zadań należą m.in. odbiór danych z pojazdu, przetwarzanie ich oraz przedstawianie w sposób czytelny użytkownikowi. Szczegółowo opisane zostały wszystkie wykorzystane narzędzia oferowane przez platformę programistyczną .NET opracowaną przez Microsoft. W pracy poruszona została również kwestia telemetrii dwukierunkowej, a więc takiej, w której przepływ informacji następuje nie tylko z samochodu do komputera, ale również w drugą stronę. Opisano stworzony prototyp takiego systemu komunikacyjnego, za pomocą którego użytkownik może sterować samochodem z poziomu komputera włączając i wyłączając światła pozycyjne. Przedstawione zostały również możliwości przyszłej implementacji w pełni funkcjonalnego systemu telemetrii dwukierunkowej w pojeździe oraz jej zastosowanie. Cała praca ma charakter otwarty. Stworzony system przesyłu danych pozwala na rozbudowę aplikacji w celu monitorowania większej liczby parametrów pojazdu i pozostawia możliwość wprowadzenia wielu nowych funkcjonalności, których część została opisana w ramach rozważań na temat przyszłego rozwoju aplikacji. Na chwilę obecną głównym celem systemu jest optymalizacja strategii przejazdu podczas zbliżających się zawodów Shell Eco-Marathon 2019 London.
File
  • File: 1
    1112055.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31332

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44c9ab01f5e94eac8a92ee68c8969f88/
URN
urn:pw-repo:WUT44c9ab01f5e94eac8a92ee68c8969f88

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page