Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and development of algorithms for aggregation and disaggregation electric vehicles offers

Karolina Drabarz

Abstract

There are many works in the literature devoted to models of fleet management of electric vehicles. However, they do not describe how the aggregator unit aggregates and disaggregates the offers, and they focus on the overall management problem. This paper compares the disaggregation results when aggregation is based on the same time windows and random grouping. There is also proposed the three-phase disaggregation process, where for each of the stage several implementation algorithms have been introduced and implemented. The work discusses the evaluation criteria proposed methods for both processes (aggregation and disaggregation) and tests were carried out to examine the behavior of individual algorithms. The proposed processes have been verified for artificially generated input data. For the disaggregation model for the same input data, tests were carried out for all combinations of phase I and II methods. The best combinations have been selected based on the results methods for each of the algorithm evaluation criteria. Based on the conducted tests, it can be concluded that the implemented algorithms enable disaggregation of electric vehicle offers while achieving the best possible coverage of the energy demand of vehicles. Algorithm aggregating input vehicle travel data based on time windows allows to achieve better disaggregation results than creating random groups.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Drabarz (FEIT/AK) Karolina Drabarz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i implementacja algorytmów agregacji i dezagregacji ofert pojazdów elektrycznych
Supervisor
Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
rynek energii, inteligentne ładowanie pojazdów elektrycznych, agregator
Keywords in English
energy market, smart charging of electric vehicles, aggregator
Abstract in Polish
W literaturze istnieje wiele prac poświęconych modelom zarządzania flotą pojazdów elektrycznych. Nie opisują one jednak sposobu agregacji oraz dezagregacji ofert przez jednostkę agregatora, a skupiają się na ogólnym problemie zarządzania. W niniejszej pracy porównano wyniki dezagregacji w przypadku zastosowania agregacji na podstawie takich samych okien czasowych oraz tworzenia losowych grup. Zaproponowano także trójfazowy proces dezagregacji ofert pojazdów elektrycznych, gdzie dla każdej z faz przedstawiono i zaimplementowano kilka algorytmów jej wykonania. W ramach pracy omówiono kryteria oceny zaproponowanych metod dla obu procesów (agregacji oraz dezagregacji) oraz przeprowadzono testy pozwalające na zbadanie zachowań poszczególnych algorytmów. Zaproponowane procesy zostały zweryfikowane dla wygenerowanych sztucznie danych wejściowych. Dla modelu dezagregacji dla tych samych danych wejściowych przeprowadzono testy dla wszystkich kombinacji metod fazy I i II. Na podstawie wyników zostały wytypowane najlepsze kombinacje metod ze względu na każde z kryteriów oceny algorytmów. Na podstawie przeprowadzonych testów można stwierdzić, że zaimplementowane algorytmy umożliwiają dezagregację ofert pojazdów elektrycznych osiągając przy tym jak najlepsze pokrycie zapotrzebowania energetycznego pojazdów. Algortym agregujący wejściowe schematy podróży pojazdów na podstawie okien czasowych pozwala na osiągnięcie lepszych wyników dezagregacji niż tworzenie grup losowych.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Karolina_Drabarz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 37314

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4490942aec9c426bb25ea9eeb83ddaf1/
URN
urn:pw-repo:WUT4490942aec9c426bb25ea9eeb83ddaf1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page