Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project and implementation of a lighting control system using a mobile application

Mateusz Ogonowski

Abstract

The main goal of the work is to develop a lighting control system and create a mobile application that might be used to control light in the whole building. This kind of systems are still getting popular among people having their own homes. Usage of such systems allows to save energy consumption and improve the standard of living people with disabilities. The first part talks about different types of hardware platforms that can be used in the creation of this type of projects. This part depicts also Android, which is currently the most popular mobile system in the world. The issue of serialization of data, which is a key element in the communication of several devices, was also debated. In this part has been presented IDE (Integrated Development Environment) in which the mobile application was created. The next part describes the construction of the lighting control system and mobile application. It presents the equipment used to create the system, a diagram of mobile application classes and possible user activities. This part discusses the method of operation of the whole system and application, as well as individual functions. This section also shows a prototype model for testing the correct system operation and graphical user interface of the mobile application. The last part discusses the issue of installation of such a system to the electrical system in a residential building. The most important elements, which are not always present in normal installations, are considered. This elements are essential in case of using the lighting control system. Ending presents examples of installation diagrams which are given for switching on and off the lighting and for controlling the light intensity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Ogonowski (FM) Mateusz Ogonowski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt i realizacja systemu sterowania oświetleniem z wykorzystaniem aplikacji mobilnej
Supervisor
Kornel Rostek (FM/IACR) Kornel Rostek,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kornel Rostek (FM/IACR) Kornel Rostek,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Anna Sztyber (FM/IACR) Anna Sztyber,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
system , aplikacja mobilna, sterowanie
Keywords in English
system, mobile application, control
Abstract in Polish
Głównym założeniem pracy jest opracowanie systemu sterowania oświetleniem oraz stworzenie aplikacji mobilnej, przy pomocy której można sterować oświetleniem w całym obiekcie. Takie systemy cały czas zdobywają popularność wśród ludzi posiadających własne domy. Zastosowanie takich systemów pozwala na zaoszczędzenie zużywanej energii oraz zwiększenie poziomu życia osób z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi. W pierwszej części pracy poruszono temat różnego rodzaju platform sprzętowych, które można wykorzystać przy tworzeniu tego typu projektów. Omówiona została również kwestia systemu Android, który obecnie jest najbardziej popularnym systemem mobilnym na świecie. Poruszono również kwestię serializacji danych, która jest kluczowym elementem podczas komunikacji kilku urządzeń oraz przedstawiono środowisko programistyczne, w którym została stworzona aplikacja mobilna. Kolejna część jest poświęcona budowie systemu sterowania oświetleniem jak i aplikacji mobilnej. Przedstawiono wykorzystany sprzęt do stworzenia systemu, diagram klas aplikacji mobilnej oraz różne możliwe aktywności użytkownika. Omówiony został sposób działania całego systemu i aplikacji, jak również poszczególnych funkcji. Pokazany został również prototyp służący do sprawdzenia poprawności działania systemu oraz graficzny interfejs aplikacji mobilnej. W ostatniej części poruszono kwestię montażu takiego systemu do instalacji elektrycznej w budynku mieszkaniowym. Zostały omówione najważniejsze elementy, które nie zawsze występują w zwykłych instalacjach, a w przypadku zastosowania systemu do sterowania oświetleniem są niezbędne. Przedstawiono przykładowe schematy instalacji w przypadku zwykłego włączania i wyłączania oświetlenie oraz w przypadku sterowania również mocą świecenia.
File
  • File: 1
    276755_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31795

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4481a9e8ccb048db90902a3d52b4245c/
URN
urn:pw-repo:WUT4481a9e8ccb048db90902a3d52b4245c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page