Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Regulation of economic activity in the transport of people

Aleksandra Katarzyna Kurek

Abstract

This paper concerns the regimentation of economic activity in the transport of people. Economic freedom is one of the basic features of a market economy. It is limited in order to ensure the smooth functioning of the economy and protecting the public interest. Limitations have various forms. Freedom of establishment is rationed concessions, licenses, permits. Carriage of taxi was limited licensing and permit. Any form of business (self-employment, a partnership, a commercial company) requires the undertaking of this type of permit. The market taxi businesses in addition to traditional passenger transport by taxi (license required), were used to such modes of transport as transport of passengers, occasional carriage. The first disappeared from the streets, while the other lived to special regulations. Recently the other type, which uses new technology to their operations, namely the company "Uber". California has caused quite a stir not only in Poland but all over the world.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Katarzyna Kurek (FASS) Aleksandra Katarzyna Kurek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Przewóz osób taksówką, Uber, działalność gospodarcza, swoboda działalności gospodarczej, działalność regulowana, licencja.
Keywords in English
Transport of passengers by taxi, Uber, economic activity, freedom of economic activity, regulated license.
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy reglamentacji działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób. Wolność gospodarcza jest jedną z podstawowych cech gospodarki rynkowej. Jest ona ograniczana w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania gospodarki i chronieniu interesu publicznego. Ograniczenia mają różne formy. Swoboda działalności gospodarczej jest reglamentowana koncesje, licencje, zezwolenia. Przewóz osób taksówką został ograniczony uzyskaniem licencji i zezwolenie. Każda forma prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność, spółka cywilna, spółka handlowa) wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę tego typu zezwolenia. Na rynku taksówkarskim oprócz tradycyjnego przewozu osób taksówką (wymagana licencja), istniały kiedyś takie rodzaje przewozu jak: przewóz osób, przewóz okazjonalny. Pierwszy zniknął z ulic, z kolei drugi doczekał się specjalnych uregulowań. Niedawno pojawił się inny rodzaj, który wykorzystuje nowe technologie do prowadzenia swojej działalności, a mianowicie firma „Uber”. Kalifornijska firma wywołała niemałe zamieszanie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
File
  • File: 1
    REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12534

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT447a3e0d71244302b7cb89c9950d96f9/
URN
urn:pw-repo:WUT447a3e0d71244302b7cb89c9950d96f9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page