Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the impact of selected parameters on the properties of solvent refining products

Paweł Masztakowski, Tomasz Bedyk

Abstract

The aim of the diploma thesis was to examine the influence of selected parameters, is temperature and ratio of raw material to solvent on the yields and properties of furfurol solvent refining products. The work has been divided into two parts. The first presents theoretical issues related to solvent refining of oils. It discusses, among others, solvents used in refining oil fractions, as well as the process principle and technologies used on an industrial scale using phenol, furfurol and N-methylpyrrolidone. The second part - experimental, contains a description of the test methods used during the tests and examples of calculations. As part of the work, refining processes were carried out for 7 different raw material ratios to the solvent, each at 3 different temperatures, depending on the critical solubility temperature, i.e. at a temperature lower than KTR by 25°C, 15°C, and 5°C. For all oils obtained, their physicochemical properties, is density, flow temperature, kinematic viscosity and viscosity index were tested. The chapter concludes with the results of the research.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Masztakowski (FCEMP) Paweł Masztakowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Tomasz Bedyk (FCEMP) Tomasz Bedyk,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu wybranych parametrów na właściwości produktów rafinacji rozpuszczalnikowej
Supervisor
Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
rafinacja, olej smarowy, furfurol, olej
Keywords in English
refining, lubricating oil, furfural, oil
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej było zbadanie wpływu wybranych parametrów, tj. temperatury i stosunku surowca do rozpuszczalnika na uzyski i właściwości produktów rafinacji rozpuszczalnikowej furfurolem. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z rafinacją rozpuszczalnikową olejów. Omówiono w niej m.in. rozpuszczalniki stosowane w rafinacji frakcji olejowych, a także zasadę procesu i technologie stosowane w skali przemysłowej wykorzystujące fenol, furfurol i N-metylopirolidon. Druga część – doświadczalna, zawiera opis zastosowanych technik analitycznych, przykłady obliczeń oraz opis metodyki i rezultaty przeprowadzonych badań. W ramach pracy przeprowadzono procesy rafinacji dla 7 różnych stosunków surowca do rozpuszczalnika, każde w 3 różnych temperaturach, uzależnionych od krytycznej temperatury rozpuszczalności, tj. w temperaturze niższej od KTR o 25oC, o 15oC, i o 5oC. Dla wszystkich uzyskanych olejów przeprowadzono badania ich właściwości fizykochemicznych, tj. gęstości, temperatury płynięcia, lepkości kinematycznej i wskaźnika lepkości. Pracę kończy rozdział podsumowujący wyniki badań.
File
  • File: 1
    274147_274173_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30174

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4470ddcf6a5443c09f3ef6db80f4c79a/
URN
urn:pw-repo:WUT4470ddcf6a5443c09f3ef6db80f4c79a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page