Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the financial condition differentation of Polish counties on selected examples

Adrian Krzysztof Słabosz

Abstract

Financial resources that remain in possession of local government units are the subject to researches and analysis very often. They are great indicators which allow to determine the degree of development, ability of following the ever-increasing number of local communities requirements and preventing the inception of public debt. The aim of this thesis is to analyze the financial contition of selected units of the county government in recent years (mainly 2009-2017) and to assess the trends that appear in this time period. It is based on the subject literature, academic textbooks, law regulations, research results and statistics. This thesis is made of three chapters that discribing the following topics: the origin and the creation of counties that exist in Poland, the financial aspects of their activities and the analysis of the selected counties financial condition which is based on statistical data and economic indicators.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adrian Krzysztof Słabosz (FASS) Adrian Krzysztof Słabosz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Analiza zróżnicowania sytuacji finansowej powiatów w Polsce na wybranych przykładach
Supervisor
Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
jednostki samorządu terytorialnego, powiat, sytuacja finansowa, dochód, budżet, jednostka samorządowa
Keywords in English
local self-government units, the county government, county, financial condition, income, budget
Abstract in Polish
Środki finansowe pozostające w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego bardzo często stanowią przedmiot badań i analiz prowadzonych na płaszczyźnie funkcjonowania tych struktur państwa. Jest to doskonały wyznacznik pozwalający na określenie stopnia rozwoju, podążania za wciąż wzrastającą liczbą wymagań społeczności lokalnych, a także radzenia sobie i zapobiegania powstawaniu długu publicznego. Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządów powiatowych na przestrzeni ostatnich lat (głównie 2009-2017) i oceny zauważalnych w tym zakresie tendencji. Przy pisaniu pracy posłużono się metodami badawczymi takimi jak: analiza literatury, metoda wskaźników dokonywana na podstawie analizy danych statystycznych oraz analiza obowiązujących aktów prawnych. Praca została oparta na literaturze przedmiotu, podręcznikach akademickich, przepisach prawa, wynikach badań oraz statystykach. Trzy rozdziały, z których składa się niniejsza praca obejmują tematykę dotyczącą kolejno: genezy powstania i funkcjonowania powiatów na ziemiach polskich, aspektów finansowych ich działalności oraz analizy sytuacji finansowej wybranych podmiotów, dokonanej na podstawie danych statystycznych i obliczonych wskaźników ekonomicznych.
File
  • File: 1
    PRACA_DYPLOMOWA_LICENCJACKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34664

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT445cbca467694428bfe292befb73fe4b/
URN
urn:pw-repo:WUT445cbca467694428bfe292befb73fe4b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page