Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of the rotor wind turbine

Gabriel Felbór

Abstract

The thesis presents the project of rotor wind turbine. After reviewing the available types of wind turbines as a subject of discussion chose the model of Savonius’s turbine. The aim of the study was to design a wind turbine with a vertical axis of rotation to generate energy for local needs. The design task was to establish the location, perform the calculations and develop the concept model based on accepted pre-assumptions. In the process of designing was used the computer program called Autodesk Inventor 2014. The conclusions of the project proceedings were presented in the end of work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Gabriel Felbór (FCEMP) Gabriel Felbór,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt rotorowej siłowni wiatrowej
Supervisor
Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
siłownia wiatrowa, wiatr, projekt turbiny rotorowej
Keywords in English
wind turbine, wind, rotor turbine project
Abstract in Polish
W pracy przedstawiony został projekt rotorowej siłowni wiatrowej. Po zapoznaniu się z dostępnymi rodzajami turbin wiatrowych jako przedmiot rozważań wybrano model turbiny Savoniusa. Celem pracy było zaprojektowanie siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu do generowania energii na potrzeby lokalne. Zadanie projektowe polegało na ustaleniu lokalizacji, wykonaniu obliczeń, jak również opracowaniu koncepcji modelu na podstawie przyjętych wstępnie założeń. W procesie projektowania wykorzystano program komputerowy Autodesk Inventor 2014. Wynikające z przeprowadzonego postępowania projektowego wnioski zamieszczone zostały na zakończenie pracy.
File
  • File: 1
    245642_projekt rotorowej siłowni wiatrowej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8188

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44491fb3c77a4f759aee73b06f55b878/
URN
urn:pw-repo:WUT44491fb3c77a4f759aee73b06f55b878

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page