Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modelowanie pękania w dwuwymiarowych zadaniach kontaktu tocznego z zastosowaniem MES

Michał Potyński

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Potyński (FPAE) Michał Potyński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Piotr Marek (FPAE/IAAM) Piotr Marek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2007
Issue date (year)
2007
Pages
69
Internal identifier
MEL; PD-393
Reviewers
Piotr Marek (FPAE/IAAM) Piotr Marek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Zagrajek (FPAE/IAAM) Tomasz Zagrajek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
PĘKANIE MATERIAŁÓW, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MODELOWANIE, KONTAKT TOCZNY
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest wykorzystanie metody elementów skończonych do modelowania pękania w zadaniu kontaktu tocznego. Moim zadaniem było zamodelowanie w programie ANSYS przetoczenia koła kolejowego po szynie ze szczeliną. Ze względu na nieliniowości wiążące się z występowaniem elementów kontaktowych oraz elementów modelujących rozkład naprężeń w wierzchołku szczeliny analizę dla uproszczenia ograniczono do dwóch wymiarów. W pierwszych dwóch rozdziałach zawarto podstawowe pojęcia mechaniki pękania oraz możliwości programu ANSYS tej dziedzinie. Przed przystąpieniem do realizacji głównego zadania wykonane zostały dwa zadania testowe. Pierwsze z nich miało na celu porównanie wyników analitycznych z wynikami uzyskanymi na drodze numerycznych obliczeń wykorzystując specjalne elementy (QPE) do modelowania wierzchołka szczeliny. Kolejne zadanie testowe miało na celu dobranie odpowiednich elementów modelujących kontakt. Zbadany został tu wpływ parametru sztywności kontaktu oraz gęstości dyskretyzacji na uzyskane wyniki oraz porównanie otrzymanych rezultatów dla dwóch typów elementów kontaktowych z wzorami Hertza. Rozdział szósty pracy zawiera opis realizacji głównego zadania jak i zestawienie wyników analizy dla różnych zestawów obciążeń.
File
  • File: 1
    Praca_inż_Michał Potyński.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT442c08933e484659a2461209de926e5d/
URN
urn:pw-repo:WUT442c08933e484659a2461209de926e5d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page