Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The application of Kinect sensor for recording and analysis of sport actions

Tomasz Osiecki

Abstract

The purpose of presenting B.Sc. thesis was to analyse the possibilities of the application of the Kinect sensor to detect and tracking player and ball during sport actions. Created application was made in Java using the Processing, OpenCV and SimpleOpenNI libraries. The application allows user to set detecting ball filter settings, complete the process of collecting data and their observation from any angle in 3D space. Thesis discusses the different stages of implementation and final conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Osiecki (FEIT) Tomasz Osiecki,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie sensora Kinect do rejestacji i analizy czynności sportowych
Supervisor
Stanisław Jankowski (FEIT/ICS) Stanisław Jankowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Stanisław Jankowski (FEIT/ICS) Stanisław Jankowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Arkadiusz Władysław Łuczyk (FEIT/MO) Arkadiusz Władysław Łuczyk,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Kinect, wykrywanie i śledzenie w czasie rzeczywistym
Keywords in English
Kinect, detecting and tracking in real time
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest zbadanie możliwości śledzenia zawodnika oraz piłki w trakcie czynności sportowych z wykorzystaniem sensora Kinect. W ramach pracy powstała aplikacja w języku Java z wykorzystaniem bibliotek Processing, OpenCV oraz SimpleOpenNI. Aplikacja pozwala na wprowadzenie ustawień filtra wykrywającego piłkę, przeprowadzenie procesu gromadzenia danych o położeniu zawodnika i piłki oraz ich późniejszą obserwację pod dowolnym kątem w przestrzeni 3D. W ramach pracy omawiane są poszczególne etapy implementacji i projektowania oraz wnioski końcowe.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Tomasz Osiecki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14076

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT44250ac7470a4ef49105b928bc7311bc/
URN
urn:pw-repo:WUT44250ac7470a4ef49105b928bc7311bc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page