Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

EEG Data archiving system on XNAT platform

Krzysztof Filip Apolinarski

Abstract

This paper discusses the concept of EEG data archiving system on XNAT platform. The system was developed for Creative Neuroscience Lab (CNSLab). The implementation of the project consisted of following steps: analysis of an environment in the laboratory, inventing system conceptions, selection of technology, application development, tests. Finally, the adopted solution utilize Pipelines implemented in XNAT platform in order to initiate an application, which will extract data out of EEG databases and synchronize it with XNAT platform. The information regarding following themes can be found in this paper: extraction of .mdb data, development of transmitting application with the usage of the pyxnat library, description of helpful software for handling a remote virtual machine, creation of XNAT Pipeline.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Filip Apolinarski (FEIT/IRMT) Krzysztof Filip Apolinarski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Archiwizacja danych z badań EEG na platformie XNAT
Supervisor
Piotr Bogorodzki (FEIT/IRMT) Piotr Bogorodzki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Buchowicz (FEIT/IRMT) Andrzej Buchowicz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Bogorodzki (FEIT/IRMT) Piotr Bogorodzki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
platforma XNAT, dane EEG, XNAT Pipelines, język Python, MS Access, mdbtools, pyxnat, projektowanie systemów transmisji danych,
Keywords in English
XNAT platform, EEG data, XNAT Pipelines, Python, MS Access, mdbtools, pyxnat, development of data transmission systems
Abstract in Polish
W pracy zrealizowano i przedstawiono koncepcję systemu do archiwizowania danych z badań EEG na platformie XNAT. System został wykonany na potrzeby Środowiskowej Pracowni Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (CNS LAB IBIB PAN). Praca przebiegała w oparciu o następujące etapy: analizy warunków w Laboratorium, opracowania koncepcji systemowych, doboru technologii, wykonanie aplikacji i przeprowadzenie testów. Finalnie przyjętym rozwiązaniem było wykorzystanie wbudowanych w platformę XNAT Pipeline’ów w celu uruchamiania aplikacji realizującej ekstrakcję danych z plików bazodanowych aparatu EEG, jak i wykonania ich synchronizacji z danymi w XNAT. W poniższej pracy zostaną omówione następujące zagadnienia: ekstrakcja danych z plików .mdb, realizacja aplikacji transmisyjnej przy pomocy biblioteki pyxnat, opis oprogramowania użytecznego przy pracy ze zdalną maszyną wirtualną i wykonanie Pipeline’u dla platformy XNAT.
File
  • File: 1
    thesis-FINAL.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31961

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT440d2325a46a4c4492bc296391e968ee/
URN
urn:pw-repo:WUT440d2325a46a4c4492bc296391e968ee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page