Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on the influence of chitosan molecular weight on the coating of metal mesh

Monika Truszczyńska

Abstract

The aim of this work was to investigate the influence of chitosan molecular weight on the coating of metal mesh using electrodeposition method. The scope of the work included: a review of the literature data on chitosan and its application for electrocoating, Next preparation of chitosan solutions and electrodeposition. at different time of the process. After that the analysis of the change in the mass of chitosan-coated metal mesh was performed and the qualitative analysis by the determination of chitosan amino groups. In the study chitosan from shrimp in the form of flakes with a degree of deacetylation of 70%, and molecular weights: 1500, 1000, 500, 300, 200 was used. A chitosan solution was prepared by dissolution of the polymer (2g/mL) in 8% acetic acid and then used in electrodepositing using a DC voltage of 1V. The electrodeposition time for each molecular weight of chitosan was 5, 10, 15, 30 minutes. Studies has shown the presence of chitosan at the metal mesh surface. The degree of coverage of the mesh depended on the molecular weight of chitosan and the time of electrodeposition. For the tested chitosan molecular weights the best results were obtained for the polymer of molecular weight of 1000 while the worse results were obtained for the molecular weight of 300.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Truszczyńska (FCPE) Monika Truszczyńska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie wpływu masy cząsteczkowej chitozanu na tworzenie pokryć siatek metalowych
Supervisor
Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2019
Issue date (year)
2019
Pages
33
Internal identifier
DICHP-2925
Reviewers
Michał Lewak (FCPE/DPKT) Michał Lewak,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
chitozan, elektropowlekanie, masa cząsteczkowa, siatka
Keywords in English
chitosan, electrodeposition, molecular weight, mesh
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie wpływu masy cząsteczkowej chitozanu na tworzenie pokryć siatek metalowych metodą elektropowlekania. Zakres pracy obejmował: przegląd literatury dotyczący chitozanu i tworzonych przez niego w wyniku elektropowlekania pokryć; przygotowanie roztworów chitozanu o różnych masach cząsteczkowych i zastosowanie ich w procesie elektropowlekania siatek metalowych. Następnie przeprowadzono analizę wagową pokrytych chitozanem metalowych siatek oraz analizę jakościową poprzez oznaczanie grup aminowych chitozanu pokrywającego siatki. Do badań użyto chitozan otrzymany z krewetek w formie płatków o stopniu deacetylacji 70%, o następujących masach cząsteczkowych: 1500, 1000, 500, 300, 200. Rozpuszczony w 8% kwasie octowym chitozan użyto w procesie elektropowlekania siatek stalowych stosując prąd stałego o napięciu 1 V. Czas elektropowlekania dla każdej masy cząsteczkowej wynosił : 5, 10, 15 oraz 30 minut. Przeprowadzone badania wykazały obecność chitozanu w pokryciach siatek. Dzięki metodzie oznaczania grup aminowych na powierzchni siatek zauważono, że stopień pokrycia siatek zależy od masy cząsteczkowej chitozanu oraz czasu elektropowlekania. Dla badanych mas cząsteczkowych chitozanu najwyższe stężenie powierzchniowe grup aminowych uzyskano dla masy cząsteczkowej 1000, zaś najniższe dla masy cząsteczkowej 300.
File
  • File: 1
    MTruszczynska_praca_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26366

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT43f2cea563ea4003a474773bd19ad920/
URN
urn:pw-repo:WUT43f2cea563ea4003a474773bd19ad920

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page