Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Revitalization of Przedmieście Oławskie in Wrocław – analysis and evaluation along with proposals for continuation

Kinga Donata Wojakiewicz

Abstract

The aim of this study was to study the course of revitalization carried out in the Oławskie Przedmieście in Wrocław. The Local Revitalization Program ends up in 2018, therefore it seemed justified to indicate the directions of further actions, so that the program could be continued in the following years. The analysis included documents of a strategic nature prepared by the operator of the revitalization. The proceedings and progress of key projects selected in the framework of the Local Revitalization Program were examined. The hitherto achievements as well as spatial and social activities have been assessed. The fundamental part are analyses made for the purposes of this study. The knowledge acquired due to them allows to better understand the problems of the area, what translates into a more accurate definition of the legitimacy of further activities. A questionnaire survey carried out among estate dwellers proved to be very helpful. Due to it the knowledge about changes in the suburb was acquired. The interview with citizens allowed to recognize the actions in this area desired by them as well. Continuing revitalization in the following years, it is worth to focus on the development of building quarters and improvement of courtyards conditions . Proposals of actions illustrated by the case of a selected quarter are presented in the further part of the study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Donata Wojakiewicz (FGC) Kinga Donata Wojakiewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu - analiza i ocena wraz z propozycjami kontynuacji
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Turek (FGC/CSMES) Agnieszka Turek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018, Przedmieście Oławskie, Wrocław, rewitalizacja, analiza, ocena
Keywords in English
Local Revitalization Program for 2016-2018, Przedmieście Oławskie, Wrocław, revitalization, analysis, evaluation
Abstract in Polish
Celem pracy było zagłębienie się w przebieg rewitalizacji prowadzonej na Przedmieścia Oławskim we Wrocławiu. Lokalny Program Rewitalizacji obejmował lata 2016- 2018, w związku z czym zasadne wydawało się wskazać kierunki dalszych działań, aby przedsięwzięcie mogło być kontynuowane w kolejnych latach. W tym celu analizie poddane zostały dokumenty o charakterze strategicznym przygotowane przez operatora rewitalizacji. Zbadano przebieg i postęp realizacji kluczowych projektów wytypowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Oceniono dotychczasowe osiągnięcia oraz prowadzone działania przestrzenne i społeczne. Fundamentalną częścią są analizy wykonane na potrzeby niniejszej pracy. Pozyskana dzięki nim wiedza pozwala lepiej zrozumieć problematykę obszaru, co przekłada się na trafniejsze zdefiniowanie zasadności dalszych czynności. Pomocny okazał się sondaż przeprowadzony wśród mieszkańców osiedla, dzięki któremu uzyskano wiedzę na temat zmian zachodzących na Przedmieściu. Za sprawą wywiadów z mieszkańcami zdobyto także informacje pod kątem pożądanych działań w okolicy. Kontynuując rewitalizację w następnych latach warto skupić się na zagospodarowaniu kwartałów zabudowy i poprawie stanu podwórzy. Propozycje działań opisanych na przykładzie wybranego kwartału przedstawiono w dalszej części pracy.
File
  • File: 1
    Praca_dyplom.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27269

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT43caf2deb224424bb928262f1adbea3d/
URN
urn:pw-repo:WUT43caf2deb224424bb928262f1adbea3d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page