Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt układu sterowania pracy miniżurawia gąsienicowego DZT-0011

Marek Krzysztof Latoszek

Abstract

The thesis presents the process of designing the control algorithm in terms of working motion based on mini crawler crane DZT-0011. In order to achieve the aim of thesis, the classification and division of cranes have been made, with emphasis on mobile cranes. The classification symbols according to the standards were also explicated. Subject of automatization was presented and analysis of structure of mini crawler crane DZT-0011 was submitted, focusing on main elements of the machine. The thesis presents overview of existing solutions and discussion of exemplary control systems used in companies such as Terex and Liebherr. Subsequently the functional model was elaborated and assumptions to facilitate designing the system and determine the functions resultant system is to meet were created. Having considered the above the virtual model of the machine was designed. Based on the equations from the functional model a program to verify main assumptions of the thesis was created – Symulator ruchów roboczych.. Verification of the computer model by comparing the calculated data with the experimental data was also performed. Project of the modernization of the working motion control system was performed; also control and sensory system elements were selected. Furthermore costs of proposed modernization were estimated. Summary and conclusions end the thesis.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marek Krzysztof Latoszek (WSiMR) Marek Krzysztof Latoszek Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Projekt układu sterowania pracy miniżurawia gąsienicowego DZT-0011
Promotor
Tomasz Mirosław (WSiMR/IMRC) Tomasz Mirosław Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Zbigniew Żebrowski (WSiMR/IMRC) Zbigniew Żebrowski Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechatronika
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
31-05-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
74
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-1455
Recenzenci
Jarosław Kuśmierczyk (WSiMR/IMRC) Jarosław Kuśmierczyk Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Tomasz Mirosław (WSiMR/IMRC) Tomasz Mirosław Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
1. Projekt układu sterowania, 2. Żuraw gąsienicowy, 3. DZT-0011, 4. Transport bliski
Słowa kluczowe w języku angielskim
1. Project of control system, 2. Crawler crane, 3. DZT-0011, 4. Handling equipment
Streszczenie w języku polskim
W pracy przedstawiono proces opracowania algorytmu sterowania w zakresie kontroli ruchów roboczych żurawia gąsienicowego DZT-0011. W części teoretycznej pracy dokonano klasyfikacji oraz podziału dźwignic, w szczególności żurawi samojezdnych, oraz dokonano rozwinięć symboli klasyfikacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Przedstawiono obiekt automatyzacji oraz przedłożono analizę budowy miniżurawia gąsienicowego DZT-0011 skupiając się na głównych elementach maszyny. W pracy zaprezentowano przegląd istniejących rozwiązań, gdzie omówiono przykładowe systemy sterowania oraz kontroli pracy firmy Terex oraz Liebherr. Następnie opracowano model funkcjonalny oraz przyjęto założenia w celu ułatwienia projektowania układu oraz określono funkcje, jakie ma spełniać powstały system. Mając na uwadze powyższe informacje, opracowano wirtualny model maszyn. W oparciu o równania z modelu funkcjonalnego, stworzono program sprawdzający główne założenia niniejszej pracy – Symulator ruchów roboczych. Dokonano także weryfikacji modelu komputerowego z danymi obliczonymi na podstawie opracowanego przez Autora algorytmu. Wykonano projekt modernizacji układu sterowania ruchami roboczymi a także dokonano wyboru elementów układu sterującego oraz sensorycznego. Ponadto oszacowano koszty zaproponowanej modernizacji. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Marek Latoszek 244321.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11999

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT435693c9727a4695917628b400fc1358/
URN
urn:pw-repo:WUT435693c9727a4695917628b400fc1358

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony