Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of control system of mini crawler crane DZT-0011

Marek Krzysztof Latoszek

Abstract

The thesis presents the process of designing the control algorithm in terms of working motion based on mini crawler crane DZT-0011. In order to achieve the aim of thesis, the classification and division of cranes have been made, with emphasis on mobile cranes. The classification symbols according to the standards were also explicated. Subject of automatization was presented and analysis of structure of mini crawler crane DZT-0011 was submitted, focusing on main elements of the machine. The thesis presents overview of existing solutions and discussion of exemplary control systems used in companies such as Terex and Liebherr. Subsequently the functional model was elaborated and assumptions to facilitate designing the system and determine the functions resultant system is to meet were created. Having considered the above the virtual model of the machine was designed. Based on the equations from the functional model a program to verify main assumptions of the thesis was created – Symulator ruchów roboczych.. Verification of the computer model by comparing the calculated data with the experimental data was also performed. Project of the modernization of the working motion control system was performed; also control and sensory system elements were selected. Furthermore costs of proposed modernization were estimated. Summary and conclusions end the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Krzysztof Latoszek (FACME) Marek Krzysztof Latoszek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt układu sterowania pracy miniżurawia gąsienicowego DZT-0011
Supervisor
Tomasz Mirosław (FACME/ICME) Tomasz Mirosław,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Zbigniew Żebrowski (FACME/ICME) Zbigniew Żebrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
74
Internal identifier
SIMR; D-1455
Reviewers
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Tomasz Mirosław (FACME/ICME) Tomasz Mirosław,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Projekt układu sterowania, 2. Żuraw gąsienicowy, 3. DZT-0011, 4. Transport bliski
Keywords in English
1. Project of control system, 2. Crawler crane, 3. DZT-0011, 4. Handling equipment
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono proces opracowania algorytmu sterowania w zakresie kontroli ruchów roboczych żurawia gąsienicowego DZT-0011. W części teoretycznej pracy dokonano klasyfikacji oraz podziału dźwignic, w szczególności żurawi samojezdnych, oraz dokonano rozwinięć symboli klasyfikacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Przedstawiono obiekt automatyzacji oraz przedłożono analizę budowy miniżurawia gąsienicowego DZT-0011 skupiając się na głównych elementach maszyny. W pracy zaprezentowano przegląd istniejących rozwiązań, gdzie omówiono przykładowe systemy sterowania oraz kontroli pracy firmy Terex oraz Liebherr. Następnie opracowano model funkcjonalny oraz przyjęto założenia w celu ułatwienia projektowania układu oraz określono funkcje, jakie ma spełniać powstały system. Mając na uwadze powyższe informacje, opracowano wirtualny model maszyn. W oparciu o równania z modelu funkcjonalnego, stworzono program sprawdzający główne założenia niniejszej pracy – Symulator ruchów roboczych. Dokonano także weryfikacji modelu komputerowego z danymi obliczonymi na podstawie opracowanego przez Autora algorytmu. Wykonano projekt modernizacji układu sterowania ruchami roboczymi a także dokonano wyboru elementów układu sterującego oraz sensorycznego. Ponadto oszacowano koszty zaproponowanej modernizacji. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami.
File
  • File: 1
    Marek Latoszek 244321.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11999

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT435693c9727a4695917628b400fc1358/
URN
urn:pw-repo:WUT435693c9727a4695917628b400fc1358

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page