Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Impact assessment conditions of ageing on adhesion plastering mortar to concrete surfaces

Sebastian Michał Głowacki

Abstract

Aim of this work is determine the effect conditions of ageing and type of cement used in the study with lime and without it, on adhesion mortar to concrete surfaces. For this purpose, on the prepared substrate in the form of concrete slabs, were imposed cement mortars and cement and lime mortars. In the study were used three type of cement: CEM I 32,5 R, CEM II/B-V 32,5 R, CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA and hydrated lime CL 80-S. Of these components done three cement mortars and three cement and lime mortars, according to recipes. Prepared samples were ageing in different hygrothermal conditions. Series 1 inside labs covered with the foil in temperature 24 °C (±2°C), humidity 30 % (± 5 %), series 2 outside, placed on pallet and foil covered in temperature 5,5÷11°C, humidity ≈ 95%, series 3 in dryer in temperature 44°C (± 4°C). Additionally were done studies of fresh mortars and strength tests flexural and compressing strength for mortars used in study. The best conditions of ageing had samples from series 2 and the worst terms of ageing had samples from series 3. Cement CEM I proved the least sensitive to different conditions of ageing and showed the biggest compression and flexural strength.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Michał Głowacki (FCE) Sebastian Michał Głowacki,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Ocena wpływu warunków dojrzewania na przyczepność zapraw tynkarskich do podłoża betonowego
Supervisor
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4221
Reviewers
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
zaprawa, cement, przyczepność, wapno, podłoże, tynk
Keywords in English
mortar, cement, adhesion, lime, surface, plaster
Abstract in Polish
Celem pracy jest określenie wpływu warunków dojrzewania oraz rodzaju użytego do badania cementu z dodatkiem wapna i bez, na przyczepność zapraw tynkarskich do podłoża betonowego. W tym celu, na przygotowane podłoża w postaci płyt betonowych, zostały nałożone zaprawy cementowe i cementowo wapienne. Do badania użyto trzy rodzaje cementów: CEM I 32,5 R, CEM II/B-V 32,5 R, CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA oraz wapno hydratyzowane CL 80-S. Z tych składników wykonano trzy zaprawy cementowe i trzy zaprawy cementowo-wapienne wg przepisu. Przygotowane próbki poddano dojrzewaniu w różnych warunkach cieplno-wilgotnościowych. Seria 1 w pomieszczeniu laboratorium przykryte folią i temperaturze 24 °C (±2°C), wilgotność 30 % (± 5 %), seria 2 na dworze ułożone na palecie i przykryte folią przy temperaturze 5,5÷11°C, wilgotność ≈ 95%, seria 3 w suszarce przy temperaturze 44°C (± 4°C). Dodatkowo wykonano badania świeżych zapraw oraz badania wytrzymałości na zginanie i ściskanie dla zapraw wykorzystanych w badaniu. Najlepsze warunki dojrzewania miały próbki z serii 2, najgorsze próbki z serii 3. Cement CEM I okazał się najmniej wrażliwy na zróżnicowane warunki dojrzewania oraz wykazał największą wytrzymałość na ściskanie i zginanie po 28 dniach.
File
  • File: 1
    Praca inż- Głowacki Sebastian-239079.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9287

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT434f2cf2b50f43e791ad8a047a5bcf1c/
URN
urn:pw-repo:WUT434f2cf2b50f43e791ad8a047a5bcf1c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page