Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tax havens way to optimize tax

Wojciech Górecki

Abstract

The tax is the most important provision of funds to the state budget in the general, compulsory, non-refundable, and unpaid. Formerly taxes and tribute paid selected population groups. Over time, governments began to introduce what new taxes. To date, they survived the tax rules formulated by A. Smith. Forced load funds to the state are an inseparable part of social and economic life. Each entrepreneur who runs a business in the tax system, where they do not exist or are small, which is why companies are increasingly using tax havens. In an era where the Internet is on the agenda, it is possible at the click of a mouse to move your money to Bermuda and another to Cyprus. Tax havens are state or jurisdiction in which taxes are very low or no they do not. Several years ago in Poland, few people have heard about tax havens. In recent years there has been the development of tax havens that the elimination of restrictions and liberalization of the jurisdictions are luring foreign investors. Therefore, the country that was famous mainly from tourism and a weak economy have become financial centers. Most states offer complete confidentiality of the data, while some other countries have signed the agreement on tax information. The most popular tax haven in Europe is the principality of Monaco. It is called so because it does not apply where income tax and no obligation to pay tax on capital gains and real estate, which makes it attracts many wealthy people in Europe. Outside Europe dominated while the British Virgin Islands, where at one point were registered approx. 40% of all companies offshore. Head companies do not have to be on the territory of the islands, there is no obligation to pay a minimum amount of capital the company may conduct any type of business without obtaining an additional license or concession.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Wojciech Górecki (CESS) Wojciech Górecki,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Raje podatkowe sposobem na optymalizację podatkową
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Podatek; Podatnik; Raj podatkowy; Obciążenia podatkowe; Optymalizacja podatkowa
Keywords in English
Tax, the taxpayer, tax haven, tax charges, tax optimization
Abstract in Polish
Podatek to najważniejsze świadczenie pieniężne na rzecz budżetu państwa o charakterze powszechnym, przymusowym, bezzwrotnym oraz nieodpłatnym. Dawniej podatki i daniny płaciły wybrane grupy ludności. Z czasem rządy państw zaczęły wprowadzać co to nowe podatki. Do dnia dzisiejszego przetrwały zasady podatkowe sformułowane przez A. Smitha. Przymusowe obciążenia pieniężne na rzecz państwa są nierozłącznym elementem życia społecznego i gospodarczego. Każdy przedsiębiorca który prowadzi działalność gospodarczą w systemie podatkowym, w którym ich nie ma lub są niewielkie, dlatego firmy coraz częściej korzystają z rajów podatkowych. W czasach gdzie internet jest na porządku dziennym możliwe jest za jednym kliknięciem myszy przenieść swoje pieniądze na Bermudy a kolejnym na Cypr. Raje podatkowe są to państwa lub jurysdykcję w których podatki są bardzo niskie lub w ogóle ich nie ma. Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce mało osób słyszało o rajach podatkowych. W ostatnich latach nastąpił rozwój tax havens które przez zlikwidowanie ograniczeń i liberalizację jurysdykcji zwabiają zagranicznych inwestorów. W związku z tym państwa które słynęły głównie z turystyki i słabej gospodarki stają się centrami finansowymi. Większość państw oferuję pełną poufność danych, niektóre natomiast podpisały z innymi państwami umowę o informacji podatkowej. Najpopularniejszym rajem podatkowym w Europie jest księstwo Monako. Nazywane jest tak ponieważ nie obowiązuje tam podatek od dochodów oraz brak obowiązku płacenie podatku od zysków kapitałowych oraz nieruchomości, co sprawia że przyciąga wielu zamożnych mieszkańców Europy. Poza Europą królują natomiast Brytyjskie Wyspy Dziewicze, gdzie w pewnym momencie zarejestrowanych było ok. 40% wszystkich firm typu offshore. Siedziba firm nie musi znajdować się na terytorium wysp, nie ma obowiązku wpłacenie minimalnej kwoty kapitału, spółka może prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej bez konieczności uzyskania dodatkowej licencji bądź koncesji.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 11228

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4311706fde4341ba9eb3d65a17b5ac1d/
  URN
  urn:pw-repo:WUT4311706fde4341ba9eb3d65a17b5ac1d

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard