Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Effect of Color on Human Psychology using EEG

Jeongwoo Park

Abstract

The fundamental purpose of this paper is to measure, record and analyze brain signals under visual perception effects of different colors using an electroencephalogram (EEG)sensor mounted on the surface of the scalp in a non-invasive method through a Brain Computer Interface (BCI). BCI is one of the advanced technologies enough to call technological innovation. However, BCI is still not wide-spread. EEG is a measuring of brains spontaneous electrical activity. An EEG can be classified into five basic bands depending on where frequency band is namely delta, theta, alpha, beta and gamma. In this paper, we focused on alpha band which is related with attention and relaxation. Color has a strong influence on human physical and psychological changes. Especially, psychology of color is based on the emotional and mental effects colors have on sighted people in facets of life. It is widely used in many fields in our society such as marketing, advertising, branding and medical field as well. NeuroSky is cheap and simple headset to measure EEG and it can be found anywhere in the market. OpenViBE, open-source EEG software, is used to collect reflecting data. OpenViBE is one such freely accessible software for the design, test and use of brain computer interfaces. The experiment is conducted in OpenViBE scenario with graphical language for non-programmers to design a BCI without writing a single line of code and useful computing software Matlab as well. The experiment in this paper is conducted similar to art therapy. For examining of attention and relaxation, several colors (red, yellow, light-green, sky-blue, violet, brown, pink)were tested on fifteen participants, of which ten were male and five were female. The data on the reflecting participants’ attention and meditation level is gathered through EEG physical experiments. This paper has suggested the relation through affective color response for designing children room especially with ADHD. Moreover, based on the data, we check relationship between attention and relaxation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jeongwoo Park (FEIT) Jeongwoo Park,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Effect of Color on Human Psychology using EEG
Supervisor
Antoni Grzanka (FEIT/PE) Antoni Grzanka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
11-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Antoni Grzanka (FEIT/PE) Antoni Grzanka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Interfejs między mózgiem i komputerem,Elektroencefalogram, zakres Alpha, NeuroSky Mindwave, OpenViBE, Matlab, Uwaga, Medytacja, Psychologia koloru
Keywords in English
Brain Computer Interface, Electroencephalogram, Alpha band, NeuroSky Mindwave, OpenViBE, Matlab, Attention, Meditation, Color-psychology
Abstract in Polish
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest dokonanie pomiaru, rejestruje i analizuje sygnały mózgowe pod efekty wizualne percepcji różnych kolorach przy użyciu elektroencefalogram (EEG) Czujnik zamontowany na powierzchni skóry głowy w nieinwazyjny sposób przez mózg Computer Interface (BCI) , BCI jest jednym z zaawansowanych technologii wystarczy, aby zadzwonić do innowacji technologicznych. Jednak BCI nie jest jeszcze powszechne. EEG jest pomiarowy mózgów spontanicznej aktywności elektrycznej. EEG mogą być podzielone na pięć głównych zespołów, w zależności od tego, gdzie częstotliwość jest mianowicie delta, teta, alfa, beta i gamma. W tym artykule skupiliśmy się na paśmie alfa, która jest związana z uwagą i odprężenia. Kolor ma silny wpływ na ludzkie zmian fizycznych i psychicznych. Zwłaszcza, psychologii koloru jest oparte na emocjonalnych i psychicznych skutków kolory mają na widzących ludzi w aspektach życia. Jest on powszechnie stosowany w wielu dziedzinach w naszym społeczeństwie, takich jak marketing, reklamy, marki i medycynie, jak również. NeuroSky jest tani i prosty zestaw słuchawkowy do pomiaru EEG i można je znaleźć w dowolnym miejscu na rynku. OpenViBE, open-source oprogramowanie EEG, służy do zbierania danych odzwierciedlających. OpenViBE jest jednym z takich swobodnie dostępne oprogramowanie do projektowania, testowania i używania mózgu interfejsów komputerowych. Eksperyment przeprowadzono w scenariuszu OpenViBE z językiem graficznym dla nie-programistów do projektowania BCI bez pisania nawet jednej linii kodu i użyteczne oprogramowanie komputerowe Matlab, jak również. Doświadczenie w tej pracy jest prowadzona podobna do arteterapii. Dla zbadania uwagi i odprężenia, kilku kolorach (czerwony, żółty, jasnozielony, błękitny, fioletowy, brązowy, różowy) były testowane na piętnastu uczestników, z których dziesięć stanowili mężczyźni, a pięć stanowiły kobiety. Dane o uwagę i medytacji poziomie odbijające uczestników są zbierane przez EEG eksperymentów fizycznych. Dokument ten zasugerował relację poprzez afektywnej reakcji barw do projektowania pokoju dziecięcego zwłaszcza z ADHD. Ponadto, na podstawie danych, możemy sprawdzić związek między uwagą i odprężenia.
File
  • File: 1
    WUT_Bsc_Diploma_Thesis_JeongWooPark.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11144

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT42f9bd732aeb49a7b2a6da3bc384f017/
URN
urn:pw-repo:WUT42f9bd732aeb49a7b2a6da3bc384f017

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page